Vacatures

Tijdelijk dienstverband

Inkomensbeheerder

Vlissingen, Walcheren

Binnen de afdeling Inkomen is tijdelijk formatieruimte beschikbaar voor een medewerker in de functie van Inkomensbeheerder m/v voor 36 uur per week. De organisatie Orionis Walcheren is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. We zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving, schuldhulpverlening en het minimabeleid op Walcheren. Dat houdt onder andere in dat wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar (zo regulier mogelijk) werk begeleiden. Waar nodig bieden wij (tijdelijk) inkomensondersteuning en/of schuldhulpdienstverlening. Ontdek! Wil jij het sociaal domein van binnenuit leren kennen en ontdekken wat jij kunt betekenen voor Orionis Walcheren? De toegang van Orionis Walcheren is het voorportaal voor de klant. Hoe helpen we de klant het best om zelfredzaam te worden en niet afhankelijk te hoeven zijn van een uitkering? Lees verder...

Tijdelijk dienstverband

Jobhunter kwetsbare jongeren

Vlissingen, Walcheren

Orionis Walcheren is op zoek naar een enthousiaste, creatieve en daadkrachtige medewerker die zich wil inzetten als Jobhunter kwetsbare jongeren voor 20 uur per week, verdeeld over 4 dagen, voor de duur van één jaar. Het specifieke aandachtsgebied is kwetsbare jongeren van VSO, Pro en Entree. Deze ruimte is ontstaan vanwege het vertrek van één van onze huidige medewerkers. De organisatie Orionis Walcheren is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. We zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving, schuldhulpverlening en het minimabeleid op Walcheren. Dat houdt onder andere in dat wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar (zo regulier mogelijk) werk begeleiden. Waar nodig bieden wij (tijdelijk) inkomensondersteuning en/of schuldhulpverlening. Ontdek! Wil jij het sociaal domein van binnenuit leren kennen en ontdekken wat jij kunt betekenen voor Orionis Walcheren? Bekijk Walcheren van een hele andere kant! Lees verder...

Vast dienstverband

Junior projectleider civiele-techniek

Gemeente Vlissingen, Walcheren

Als junior-projectleider voer je de regie over onderdelen van diverse projecten. De focus van deze projecten ligt op het gebied van infra en openbare ruimte. Je coördineert de werkzaamheden van voorbereiding tot uitvoering en hebt veel contact met diverse overheidsinstellingen, bedrijven en inwoners. Je houdt de doorlooptijden, randvoorwaarden en benodigde financiële middelen in de gaten en komt met oplossingen wanneer die uit de pas dreigen te lopen. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Procesoperator B

Ritthem, Walcheren

Werken in de eerste energiefabriek van Zeeland Lees verder...

Vast dienstverband

Beleidsontwikkelaar Economie, Recreatie en Toerisme

Domburg, Walcheren

De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Veere is op zoek naar jou. Een enthousiaste en professionele verbinder die ruime ervaring heeft op het gebied van economie, recreatie en toerisme, weet wat er leeft in het vakgebied en zicht heeft op de ontwikkelingen in de markt. Lees verder...

Vast dienstverband

Planeconoom

Gemeente Vlissingen, Walcheren

Je bent initiatiefrijk, accuraat, resultaatgericht en werkt graag in een team en vanuit een visie. Je beschikt over het nodige enthousiasme en humor en kan uitstekend zelfstandig werken en prioriteiten stellen. Daarnaast ben je proactief, analytisch en flexibel en heb je gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je kunt goed met mensen omgaan en ook schriftelijk jezelf goed uitdrukken. Lees verder...

Vast dienstverband

Technisch beleidsmedewerker groen (36 uur/week)

Heinkenszand, Zuid-Beveland

Heb jij ook groene vingers?! Wij zoeken een Technisch Beleidsmedewerker Groen (36 uur p.w.). Voor het beleidsveld Groen op de afdeling Woonomgeving van de gemeente Borsele zijn wij op zoek naar een Technisch Beleidsmedewerker. Bedenk jij creatieve oplossingen voor de inrichting van de openbare ruimte? Werk jij graag in een open en informele organisatie met hoge ambitie voor ruimtelijke kwaliteit? Dan zijn wij op zoek naar jou! Lees verder...

Vast dienstverband

Toezichthouder civiele techniek

Gemeente Vlissingen, Walcheren

Je bent bij de uitvoering van (grotere) civiele projecten de rechterhand van de projectleider. Dit betekent dat je aannemers aanstuurt, op locatie aanwijzingen geeft en de werkzaamheden controleert en beoordeelt. Natuurlijk aan de hand van bestekken, tekeningen en werkomschrijvingen. Hierbij zie je de verkeersafzettingen en wegomleidingen niet over het hoofd. De voortgang van het werk houd je nauwgezet bij, ook financieel. Regelmatig praat je je projectleiders bij en waar nodig stuur je bij. Als de werkzaamheden zijn afgerond, zorg jij ervoor dat de rioleringsdetails netjes in een geautomatiseerd gegevensbestand terecht komen. Verder ben je het eerste aanspreekpunt voor aannemers, omwonenden en nutsbedrijven. Als er op locatie klachten zijn, dan ga jij daarmee aan de slag. Lees verder...

Vast dienstverband

Werkvoorbereider civiele techniek

Gemeente Vlissingen, Walcheren

De functienaam zegt het al: als werkvoorbereider civiele techniek bereidt je civieltechnische projecten (zoals herinrichting en riolering) voor. Van het begin tot het eind. Ook maak je ontwerpen (civieltechnische tekeningen) en bestekken. Zonder moeite stel je samen met de projectleider een kostenraming op. En heeft iemand een vraag over het civieltechnisch terrein? Dan zijn ze bij jou op het goede adres. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Informatiecoördinator

Middelburg, Walcheren

Van data informatie maken Lees verder...

Vast dienstverband

Medewerker geo-informatie en basisregistraties (1,0 fte)

Gemeente Vlissingen, Walcheren

It'er op HBO-niveau gezocht met interesse in geografische kaarten. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Groenvoorziener

Gemeente Vlissingen, Walcheren

Ben jij diegene die in teamverband of zelfstandig beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit wil voeren aan het openbaar groen en de begraafplaatsen? Vind jij tof om aanleg-, reparatie-, en/of renovatiewerkzaamheden uit te voeren? Vind je het daarnaast ook leuk om te signaleren, reageren op meldingen, klachten en wensen van derden en vind je het een uitdaging om deze op te lossen? Vind je het leuk om informatie te verstrekken aan collegas en derden? Dan zijn wij op zoek naar jou. Je bedient gereedschappen, voertuigen en hulpapparatuur en verricht onderhoud aan machines en gereedschappen. Ook is begraven een onderdeel van je functie. Je zorgt er voor dat specifieke wensen bij een uitvaartplechtigheid perfect verlopen. Je bent verantwoordelijk voor ontvangst en de begeleiding van de rouwstoet. Je ontvangt en begeleidt de familie en belangstellenden. Ook begeleidt je het proces van de teraardebestelling. Je voert de individuele opgravingen uit ten behoeve van her begraving of crematie. Je voert het groenonderhoud, het delven en sluiten van graven uit. Je ruimt algemene en particuliere graven. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Medewerker Serviceteam / Wijkteams

Gemeente Vlissingen, Walcheren

Ben jij diegene die samen met het team een actieve bijdrage levert op het gebied van onderhoud en beheer van de openbare ruimte? Heb je oog voor de belangen van de inwoners en gebruikers van de openbare ruimte die graag wonen en verblijven in een schoon en veilig Vlissingen? Vind jij het leuk om onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden op het gebied van bestrating en wegonderhoud en van kolk- en huisaansluitingen uit te voeren? Dan zijn wij op zoek naar jou. Je voert werkzaamheden uit aan verkeersborden, wegmarkeringen en wegafzettingen, wegmeubilair, bruggen, trappen en tunnels, alsmede onderhoudswerk aan het openbaar groen. Je neemt deel aan het piket Gladheidsbestrijding en werkzaamheden rondom de evenementen binnen de Gemeente Vlissingen. Je onderhoudt met de andere leden van het Serviceteam de machines en materialen, die bij de werk-zaamheden worden gebruikt; ook bewaak je samen de magazijnvoorraden. Je zorgt voor een professionele uitvoering van de werkzaamheden en bent aanspreekbaar op geleverde kwaliteit en kwantiteit. Lees verder...

Vast dienstverband

Beleidsmedewerker - Stedelijk Sociaal Beleid

Middelburg, Walcheren

Voor de afdeling Stedelijk Sociaal Beleid, zoeken wij een: beleidsmedewerker voor 36 uur per week Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Inspecteur C (m/v) 1 fte

Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen

Functieomschrijving Als inspecteur controleer je bij bedrijven of die voldoen aan de milieuregels, zoals die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer, diverse PGS-richtlijnen en andere milieuwetgeving zoals de Europese F-gassenverordening. Je bereidt de controle voor, voert de controle uit en verwerkt de resultaten tot een rapportage en een brief aan het gecontroleerde bedrijf. Bij herhaling van overtredingen adviseer je samen met een juridische collega over de te nemen vervolgstappen, zoals het opleggen van een dwangsom. Je voert de controles zelfstandig uit, soms samen met een collega van de RUD of een andere dienst (gemeente, Veiligheidsregio, eventueel politie). De bedrijven die je bezoekt zijn landbouwbedrijven, horeca, garagebedrijven, ambachtelijke bedrijven etc. Er zijn mogelijkheden om je binnen een bepaalde branche te specialiseren. Daarnaast neem je deel aan het piket. Dit houdt in dat je gemiddeld om de 6 weken een week piket hebt. In die week worden klachten aan jou doorgegeven en ga je op onderzoek uit om te beoordelen of de klacht terecht is en of er wellicht regels worden overtreden. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Inspecteur B met taakaccent bodem (m/v) 1 fte

Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen

Als Inspecteur B met taakaccent bodem beoordeel je binnenkomende meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Op verzoek of op basis van een risicoafweging bepaal je of de toepassing gecontroleerd moet worden. Verder zie je toe op toepassingen waarvoor geen melding is gedaan. Als inspecteur controleer je bij bedrijven die gerelateerd zijn aan grondwerken (gronddepots, grondbanken e.d.) of die voldoen aan de milieuregels, zoals die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer, de vergunning op grond van de Wabo en andere milieuwet- en regelgeving. Je bereidt de controle voor, voert de controle uit en verwerkt de resultaten tot een rapportage en een brief aan het gecontroleerde bedrijf. Bij (herhaling van) overtredingen adviseer je samen met een juridische collega over de te nemen vervolgstappen, zoals het opleggen van een dwangsom of strafrechtelijke vervolging. Je voert de controles veelal zelfstandig uit, soms samen met een collega van de RUD Zeeland of een andere dienst (gemeente, ILenT, eventueel politie). Daarnaast neem je deel aan piket. Dit houdt in dat je gemiddeld om de 6 weken een week piket hebt. In die week worden klachten aan jou doorgegeven en ga je op onderzoek uit om te beoordelen of de klacht terecht is en of er wellicht regels worden overtrede Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Brzo - inspecteur (m/v) 1 fte

Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen

Als Brzo-inspecteur (functie inspecteur A) controleer je bij complexe bedrijven of die voldoen aan de milieuregels, zoals die zijn vastgelegd in het Besluit Risicos Zware Ongevallen 2015, de vergunning op grond van de Wabo, het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer, diverse PGS-richtlijnen en andere milieuwetgeving zoals de Europese F-gassenverordening. Je bereid de controle voor, voert de controle uit en verwerkt de resultaten tot een rapportage en een brief aan het gecontroleerde bedrijf. Bij herhaling van overtredingen adviseer je samen met een juridische collega over de te nemen vervolgstappen, zoals het opleggen van een dwangsom. Je voert de controles zelfstandig uit, soms samen met een collega van de RUD of een andere dienst (gemeente, Veiligheidsregio Zeeland, eventueel politie). De bedrijven die je bezoekt zijn zware industriële bedrijven welke moeten voldoen aan het Besluit Risicos Zware Ongevallen 2015. Naast het zelfstandig uitvoeren van controles inspecteer je ook samen met de inspectie SZW, de Veiligheidsregio Zeeland en de waterkwaliteitsbeheerder systematisch het preventiebeleid en veiligheidsbeheerssysteem van bedrijven, en controleert of voldoende en juiste maatregelen zijn genomen. Je weet daarbij risicovolle situaties tijdig in te schatten. Ook behandel je ongevallen rond procesveiligheid of -techniek in de bedrijven. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Juridisch medewerker B (m/v) 0,7 fte

Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen

De juridisch medewerk(st)er geeft juridische adviezen en vertegenwoordigt de RUD bij geschillen bij de bezwaarschriftencommissies van de bevoegde gezagen, rechtbank en Raad van State. Het gaat hierbij om milieuregels, zoals die zijn vastgelegd in de Wabo - vergunningen, het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer, diverse PGS-richtlijnen. Je bent betrokken bij het opstellen van waarschuwingsbrieven en stelt voornemens last onder dwangsombestuursdwang en besluiten last onder dwangsombestuursdwang op. Je behandelt de bezwaar- en beroepsschriften en stelt verweerschriften op. Je geeft advies binnen de afdeling aan inspecteurs, teamcoördinatoren en afdelingshoofd en fungeert daarbij ook als vraagbaak. Deze adviezen gaan, naast de dagelijkse uitvoeringspraktijk, ook over relevante wetswijzingen en jurisprudentie. Binnen deze functie heb je contact met de inspecteurs binnen jouw team en met je juridische collegas binnen de afdeling T&H. Lees verder...