Vacatures

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) Domein I

Domburg, Walcheren

Als BOA ben je de ogen en oren van de gemeente en ben je de schakel tussen burger en bestuur. Je ziet toe op naleving (opsporing en handhaving) van regels en wetten in de openbare ruimte en treedt op tegen strafbare feiten. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in het toeristenseizoen op parkeercontrole. Andere taakvelden waarop je ingezet wordt zijn toezicht/controles op naleving APV-zaken, fiscaal toezicht, (mini) campings e.d. Je verzorgt de administratieve verwerking en vastlegging van controlegegevens en bevindingen. Je adviseert over bezwaarschriften van parkeerovertredingen. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Toezichthouder/handhaver omgevingsrecht milieu

Domburg, Walcheren

Je gaat toezicht houden op grond van de milieuwetgeving en verricht integrale controle/milieu-inspecties bij bedrijven en instellingen op de naleving van de wetgeving en vergunningvoorschriften. Je rapporteert over bevindingen en verwerkt gegevens in een geautomatiseerd bestand. Je bent belast met klachtenbehandeling en adviseert over de afhandeling ervan. Je overlegt en houdt nauw voeling met deskundigen, instanties, bedrijven en burgers. Je signaleert wensen en ideeën en speelt hier adequaat op in. Je hebt contacten met bestuurders en collegas over advisering, samenwerking en informatie-uitwisseling. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Administratief juridisch medewerker 2e woningen

Domburg, Walcheren

Je biedt administratief-juridische ondersteuning bij het uitvoeren van het 2e woningenbeleid. Daarnaast beheer je het 2e woningenbestand en pleeg je onderzoek naar gebruik van woningen. Je signaleert mogelijk onjuist gebruik van woningen in de zin van de Gebruiksverordening 2e woningen. Ook voer je gesprekken met eigenaren over het gebruik van 2e woningen. Tijdens het uitvoeren van je werk heb je contacten met collegae, overheden en publiek over advisering, samenwerking en informatie-uitwisseling. Ook houd je nauw voeling met burgers en makelaars. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Juridisch adviseur

Domburg, Walcheren

De gemeente Veere bouwt aan een gezonde omgeving. Wil jij je bijdrage daaraan leveren? In verband met interne verschuiving, zoekt de afdeling Dienstverlening een Juridisch adviseur (18 uur per week/0,5 fte) die de taal van de afdeling spreekt en op meerdere borden tegelijk kan schaken. Lees verder...

Vast dienstverband

2 Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) Domein 1

Gemeente Vlissingen, Walcheren

Als BOA ben je de ogen en de oren van de gemeente en ben je de schakel tussen burger en bestuur. Je ziet toe op de naleving (opsporing en handhaving) van regels en wetten in de openbare ruimte en treedt op tegen strafbare feiten. Taakvelden waar de BOA zich mee bezighoudt zijn onder meer: Parkeercontrole (o.a. Wet Mulder), controle APV-gedragingen, controle Drank en horecawet, afhandelen van klachten en toezicht ter verbetering van de leefbaarheid. Je verzorgt de administratieve verwerking en vastlegging van controlegegevens en bevindingen. Je adviseert over bezwaarschriften zoals van Wet Muldergedragingen. Lees verder...

Tijdelijk dienstverband

Jobcoach

Goes, Zuid-Beveland

Ben je een gedreven coach die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun kracht zet en ondersteunt in hun stappen naar en op de arbeidsmarkt? Voor deze functie is het van belang dat je naast coachingsvaardigheden een commercieel netwerk hebt in de Oosterschelderegio of ervaring/ affiniteit hebt met het opbouwen van een commercieel netwerk. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Communicatieadviseur

Zierikzee, Schouwen-Duivenland

Zorg jij voor de verbindende factor? Het betrekken en informeren van onze inwoners, ondernemers, partners en gasten heeft binnen onze gemeente hoge prioriteit. Het maakt communicatie tot een belangrijke en onmisbare kerntaak. Als communicatieprofessionals streven we naar een optimale dienstverlening voor klant, organisatie en eiland. We staan voor ons vak. Bij het cluster communicatie, onderdeel van de afdeling Bedrijfsvoering 1, zoeken wij op korte termijn een communicatieadviseur met liefde voor het vak voor 26 uur p/w Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Medewerker elektrotechniek: beheer verkeersregelinstallaties

Middelburg, Walcheren

Je gaat je voornamelijk bezighouden met het in stand houden van de provinciale verkeersregelinstallaties. Hiervoor werk je aan de hand van een meerjarenprogramma voor de vervanging van de installaties. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Allround Tekenaar Civiel

Middelburg, Walcheren

Je werkt ontwerpen van wegen, fietspaden, rotondes en kunstwerken uit naar duidelijke bestek- en aankooptekeningen. Je bent daarbij een onmisbare schakel in het realiseren van infrastructurele projecten in de provincie Zeeland. Daarnaast ben je bereid je te ontwikkelen als toezichthouder. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Adviseur Bodem

Middelburg, Walcheren

Je gaat vol enthousiasme aan de slag met alles wat met de bodem tot de zeer diepe ondergrond te maken heeft, maar specifiek met projecten op het gebied van duurzame landbouw, klimaatadaptatie en energie. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Financieel adviseur (1,0 fte)

Gemeente Vlissingen, Walcheren

Het regisseren van de Planning & Control cyclus (begroting, jaarrekening, tussentijdse rapportages); het continue verbeteren van financiële processen o.a. door het signaleren van knelpunten en het doen van concrete verbetervoorstellen; het integraal adviseren op voorstellen vanuit de (beleids)afdelingen en het opstellen van de financiële begrotingswijzigingen; het continu en pro-actief bewaken, analyseren, adviseren en toetsen van financiële cijfers en hier meerwaarde aan geven door dit financieel tactisch/strategisch te kunnen vertalen. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Combinatiefunctie Medewerker Bouwen en Wonen en Inspecteur Bouw- en woningtoezicht

Wissenkerke Noor-Beveland, Zuid-Beveland

De gemeente Noord-Beveland zoekt samen met de gemeente Kapelle een medewerker Bouwen en Wonen en een inspecteur Bouw- en woningtoezicht. Lees verder...

Vast dienstverband

Medewerker databeheer watersystemen

Terneuzen en Middelburg, Walcheren

Je inventariseert, interpreteert, toetst en bewerkt gegevens, die bijdragen aan de beleidsvoorbereiding en -evaluatie op het gebied van watersystemen. Je bent mede verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de rapportagesystemen en tools die daarbij worden gebruikt. Je doet in samenspraak met de ict-collegas, aanbevelingen voor het verbeteren van rapportagesystemen en tools en richt je daarbij op de behoefte van de gebruikers. Lees verder...

Tijdelijk dienstverband

Medewerker duurzaamheid (36 uur per week t/m 2020)

Heinkenszand, Zuid-Beveland

Is milieu en duurzaamheid jouw passie? Dan zoeken wij jou! Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Medewerker ondermijning/BIBOB

Middelburg, Walcheren

Geen ruimte voor ondermijning! Ben jij degene die de provincie behoedt voor het zaken doen met niet integere partijen? Lees verder...

Vast dienstverband

Informatie analist

Middelburg, Walcheren

De informatieanalisten zijn verantwoordelijk voor de advisering en borging van de ontwikkelingen rondom het informatiebeleid, e-dienstverlening, informatiearchitectuur, onderzoek en innovatie van ICT. Ze inventariseren en analyseren de waterschap brede informatiebehoefte in bedrijfsprocessen en signaleren knelpunten daarin. Ze hebben daarnaast een adviserende en toetsende rol bij ICT-projecten, geven ICT-advies bij procesaanpassingen of ontwikkelingen en dragen oplossingsrichtingen aan. Lees verder...

Vast dienstverband

GIS specialisten

Middelburg, Walcheren

Wij zijn opzoek naar twee GIS collegas, die beide kennis en ervaring hebben van het Esri GIS platform. Vanuit deze gemeenschappelijke basis zoeken wij invulling voor twee aandachtgebieden: als functioneel beheerder ben je verantwoordelijk voor het functioneel beheer van verschillende technische GIS-modulen. Je doet dit samen met de gebruikers, informatieanalisten, GIS-analisten, technisch- en applicatiebeheerders. De GIS-modulen zijn door het waterschap ontwikkeld op het Esri ArcGIS platform. Als GIS specialist volg je de ontwikkelingen en nieuwe technologieën rondom GIS-systemen en lever je een bijdrage aan het ontwikkelen van GIS-applicaties of GIS-webservices binnen het waterschap die bijdragen aan het kunnen vinden, delen, bewerken en beschikbaar hebben van benodigde informatie Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Griffier

Domburg, Walcheren

Als raadsgriffier ondersteun je procesmatig en logistiek de gemeenteraad en de raadscommissies in hun taken. Je bent aanwezig bij de raadsvergaderingen. Lees verder...

Tijdelijk dienstverband

Vergunningverlener Bouwen 36 uur per week

Kruiningen, Zuid-Beveland

Per direct is er een vacature bij de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving voor de functie van Vergunningverlener Bouwen. Je behandelt aanvragen van omgevingsvergunningen van diverse aard en complexiteit. Daartoe toets je aanvragen aan bestemmingsplannen, redelijke eisen van welstand, het bouwbesluit en overige relevante wet- en regelgeving. Ga naar vacature om alles te lezen over deze job! Lees verder...

Tijdelijk dienstverband

Medewerker Handhaving 36 uur per week

Kruiningen, Zuid-Beveland

Per direct is er een vacature bij de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving voor de functie van Medewerker Handhaving. Je controleert afgegeven bouwvergunningen, behandelt klachten en meldingen op naleving van voorschriften, je neemt het initiatief tot handhavende acties bij aangetroffen strijdigheden met wet en regelgeving, je verzorgt registratie en verricht bijbehorende administratieve werkzaamheden, daarnaast word je ingezet bij projecten met een controle-/handhavingskarakter van uiteenlopende aard.In piekperioden spring je bij vergunningverlening. Heb je interesse ga dan naar vacature en lees alles over de job! Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Jeugdarts

Zeeland, Zuid-Beveland

Om verder te bouwen aan een innovatieve netwerkorganisatie voor Publieke Gezondheid zoeken wij momenteel een: Verbindende en ondernemende jeugdarts (m/v) 1 fte (36 uur) Lees verder...