Vacatures

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Juridisch adviseur

Gemeente Vlissingen, Walcheren

Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur en collegas over de juridische aspecten van dossiers. Je toetst notas en stukken van de vakafdelingen. Je signaleert ontwikkelingen binnen algemene, directie overstijgende regelgeving (o.a. Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet) en implementeert die regelgeving. Je vertegenwoordigt het college in bezwaar- en beroepsprocedures. En je participeert in beleidsprojecten en je levert een bijdrage aan het realiseren van de voorbereiding en implementatie van beleidsmaatregelen. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Sociaal Rechercheur Handhaving

Goes, Zuid-Beveland

Voor de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) zoeken wij een sociaal rechercheur Handhaving voor 36 uur per week. Iemand die zelfstandig werkt, van verschillende markten thuis is en beschikt over een flexibele instelling. De afdeling WIZ maakt onderdeel uit van de GR De Bevelanden en is erop gericht om de inwoners van de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord Beveland en Reimerswaal te stimuleren tot zelfstandige participatie in financieel en maatschappelijk opzicht. Door de afdeling WIZ wordt binnen het kader van de geldende wet- en regelgeving ondersteuning geboden bij het vinden van betaald werk en/of maatschappelijke participatie. Tevens wordt ondersteuning geboden bij de zelfredzaamheid. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Medewerker Handhaving

Kruiningen, Zuid-Beveland

De afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving (BMH) houdt zich bezig met vergunningverlening & handhaving. Daarnaast wordt ondersteunend beleid ontwikkeld. De afdeling kenmerkt zich door korte lijnen en een plezierige werksfeer en een hoge mate van zelfstandigheid en flexibiliteit om o.a. vorm te geven aan ontwikkelingen die op de gemeente afkomen. Per direct is er een vacature bij de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving voor de functie van Medewerker Handhaving. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

(Junior) beleidsmedewerker Sociaal Domein

Goes, Zuid-Beveland

Voor de afdeling Samenleving zoeken wij een enthousiaste (Junior) beleidsmedewerker Sociaal Domein voor 20 uur per week De afdeling De afdeling Samenleving is een dynamische afdeling met 4 teams (Samenleving, Centrum Jeugd & Gezin, Bureau Leerlingzaken en Arbeidsmarktregio Zeeland) met in totaal ongeveer 50 medewerkers. Naast een aantal uitvoerende taken op het gebied van de toegang in het Sociaal Domein en de leerplicht, vindt binnen de afdeling de beleidsregie plaats voor de onderwerpen in het Sociaal Domein, sport/bewegen/gezondheid, cultuur, onderwijs en integrale veiligheid. De functie In samenwerking met collegas binnen het Sociaal Domein ontwikkel en coördineer je inhoudelijk beleid binnen de beleidsprogrammas WMO, Participatie en Zorg en Jeugd. Binnen deze functie ligt de nadruk op WMO en Participatiewet. Hieronder vallen onder andere taken op het gebied van zorg en welzijn voor ouderen en mensen met een beperking, openbare geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, minderhedenbeleid, vrijwilligerswerk en mantelzorg, armoedebeleid en subsidieverlening. Lokaal geef je o.a. samen met de collega beleidsmedewerkers beleidsmatig richting en vorm aan de ontwikkelopgave op het gebied van preventie, transformatie en integraliteit van het Sociaal Domein. Verder zorg je voor verbinding van het beleid met uitvoering door de gebiedsteams en onze externe partners. Tevens lever je een bijdrage aan de ontwikkelingen in de wijken en dorpen en het wijkgericht werken. Kort samengevat: je schakelt voortdurend tussen buiten en binnen en je moet dus goed weten wat er speelt in het veld. Je bent goed in het schrijven van beleidsstukken en implementatieplannen. Je voelt je thuis in lokale, regionale en provinciale samenwerkingsverbanden en je bent in staat om op diverse niveaus te schakelen en te verbinden. Je bent hierbij, mede vanuit je eigen budgetverantwoordelijkheid, een adviseur voor college en raad, maar ook een opdrachtgever naar uitvoeringsorganisaties. Lees verder...

Vast dienstverband

Toezichthoudend kantonnier Waterbeheer

Steunpunt Kerkwerve, Walcheren

Als toezichthoudend kantonnier waterbeheer werk je, samen met collegas, op een efficiënte, professionele wijze aan het beheren en onderhouden van oppervlaktewateren binnen het stedelijk- en landelijk gebied. Een goed peilbeheer, schoon oppervlaktewater en een beheersbare populatie muskusratten zijn de doelen waar we aan werken. Als toezichthoudend kantonnier ben je het eerste aanspreekpunt in het werkgebied voor de jaarlijkse onderhoudswerken. Je voert inspecties aan watersystemen uit, voert kleine onderhoudswerkzaamheden uit aan wa-terlopen, waterschapsgroen of apparatuur en houdt toezicht op de werkzaamheden van derden. Je wordt aangesteld in het werkgebied West (Walcheren/Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland). Wanneer nodig spring je bij, bij je collega's van andere werkgebieden. Lees verder...

Vast dienstverband

Word jij ons nieuwe aanspreekpunt voor grond en vastgoed?

Middelburg, Walcheren

Je beheert meerdere aan- en verkoopdossiers en levert inhoudelijke bijdragen aan het tot stand komen van privaatrechtelijke overeenkomsten. Onderdelen daarbij zijn het uitzetten en beoordelen van taxaties, het voeren van onderhandelingen en het begeleiden van notariële procedures. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Senior HR adviseur

Middelburg, Walcheren

Team HRM staat voor een grote uitdaging. We gaan de dienstverlening verbeteren, de HR processen beschrijven (basis op orde) en het HR instrumentarium optimaliseren. Daarnaast hebben we de uitdaging om de kwaliteit van het HR advies aan het lijnmanagement te verbeteren en leveren we een bijdrage in de implementatie van de uitgangspunten van integraal management. Verder hebben we een aantal (toekomstige) projecten zoals de aanbesteding van een nieuw personeels- en salarissysteem, het opstellen van een opleidingsplan (organisatie breed), strategische personeelsplanning en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaar (Wnra). Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Functioneel beheerder GIS

Middelburg, Walcheren

Als functioneel beheerder ben je verantwoordelijk voor het functioneel beheer van verschillende technische GIS-modulen. Je doet dit samen met de gebruikers, informatieanalisten, GIS-analisten, technisch- en applicatiebeheerders. De GIS-modulen zijn door het waterschap ontwikkeld op het Esri ArcGIS platform. Je ondersteunt gebruikers bij het correct gebruik van de GIS-modulen. Het organiseren en geven van opleidingen is hier een onderdeel van. Je stelt functionele specificaties op en levert een bijdrage aan het implementeren, inrichten en installeren van nieuwe en/of gewijzigde GIS-applicaties. Je onderkent informatiebehoeften en doet gevraagd en ongevraagd verbetervoorstellen. Je beoordeelt de kwaliteit van nieuwe en/of gewijzigde onderdelen van de GIS-modulen. Je plant en coördineert test- en acceptatietrajecten (inclusief de benodigde testplannen). Na acceptatie verzorg je het vrijgeven. Je coördineert (deel)projecten en zorgt voor afstemming met en integratie van verschillende beleids-/werkvelden. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Chauffeur

Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen

De afdeling Realisatie en Beheer is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte inclusief openbare gebouwen. Team Stadsservice is verantwoordelijk voor de inzameling van afvalstoffen bij burgers en bedrijven, straatreiniging, gladheidbestrijding, ongediertebestrijding, logistieke dienstverlening, onderhoud aan straatmeubilair, rioleringen en wegen. We zoeken daarom iemand die van aanpakken weet en een flexibele instelling heeft. Je bent chauffeur van één van de (vracht)auto's van het team Stadsservice. Je werk zal met name bestaan uit huisvuilinzameling met een achterlader of zijlader. Daarnaast kun je ook ingezet worden op de andere voertuigen van het team Stadsservice en ook voor andere werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij calamiteiten, evenementen en gladheid. Deze werkzaamheden zijn dan meestal buiten de reguliere werktijd. Lees verder...

Vast dienstverband

Junior gegevens beheerder

Domburg, Walcheren

Digitaal werken groeit, natuurlijk ook in onze gemeente. Het belang van een perfect beheer van alle gegevens is groot. De MakelaarSuite (MKS) vormt het kloppend hart van onze digitale infrastructuur: Het verzorgt ons berichtenverkeer, regelt de digitale processen enz Lees verder...

Vast dienstverband

Verkeerskundige

Middelburg, Walcheren

Je draagt bij aan de verbetering van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid én leefbaarheid van onze provincie. Lees verder...