Wat doen wij?

Samen binnen de meer dan 30 samenwerkende ABP aangesloten organisaties stimuleren wij één Zeeuwse arbeidsmarkt en bevorderen wij Arbeidsmobiliteit en werken we samen aan de invulling van de Wet Banenafspraak. Dit doen wij door intensief samen te werken binnen het netwerk vanuit de HR professionals. De samenwerkende organisaties leveren commitment en diensten maar betalen geen geld voor dit samenwerkingsinitiatief.

 

De arbeidsmarkt verandert en vraagt van onze werknemers dat ze mee veranderen en mobiel blijven. Binnen het netwerk signaleren we kansen en mogelijkheden. Zo ook voor Frank Lans, lees hieronder zijn succesverhaal!

"Durf te doen!"

"Zijn jullie Wilbert en Susan?" "Jazeker". Frank wacht ons al op in de centrale hal van het waterschapskantoor te Middelburg. Goed voorbereid, een sterke eigenschap van Frank die bepalend is geweest in zijn recente loopbaanstap, zo zou blijken uit ons gesprek. We zijn dan ook benieuwd naar zijn verhaal; van een carrière bij Delta N.V. naar een nieuwe uitdaging bij Waterschap Scheldestromen via Werken voor Zeeland. Hoe is dat zo gelopen?

 

Frank steekt van wal. Met veel plezier vervulde hij zijn baan als inkoper van energie van voornamelijk windmolenparken bij Delta N.V. Toen kwam in 2016 de reorganisatie om de hoek kijken. De activiteiten waar Frank zich mee bezig hield werden als te risicovol gezien door de organisatie en aandeelhouders en werden afgestoten. Hij werd mobiliteitskandidaat en stond voor de uitdaging een nieuwe baan te vinden.

 

In 2016 wordt ook het netwerk Werken voor Zeeland opgericht en in november wordt de eerst Week van de Mobiliteit georganiseerd. Frank is van de partij. Hij volgt de workshop LinkedIn en een workshop pitchen: "Stond ik daar, in een grote zaal in het provinciehuis voor een publiek. Ja, dat was leuk!" Ook de workshop LinkedIn heeft hem veel gebracht. Hij werd makkelijker vindbaar voor potentiële werkgevers.

 

Het netwerk is voor Frank ook de sprinkplank naar zijn huidige baan. Waterschap Scheldestromen geeft destijds aan een klus te hebben. Zijn toenmalige HR adviseur twijfelt niet en benadert hem. Ondanks dat hij niet direct veel ervaring heeft met de werkzaamheden, maar wel affiniteit, wekt het zijn interesse en volgt een kennismakingsgesprek. Goed ingelezen en voorbereid gaat hij op gesprek. Al snel komt het verlossende antwoord en krijgt Frank te horen dat hij de klus mag gaan doen.

 

Op 1 april 2017 wordt hij gedetacheerd bij Waterschap Scheldestromen. In het kader van de zorgplicht primaire waterkeringen gaat hij ervoor zorgen dat de werkprocessen onderkend en beschreven zijn. De opdrachtgever is erg tevreden over zijn functioneren en vraagt hem ook werkzaamheden uit te voeren in samenwerking met andere afdelingen. Frank beredeneert nuchter: "als je je werk goed doet, krijg je veel ruimte". Nuchter of niet, met gepaste trots vertelt hij dat zijn harde werken dit jaar heeft geresulteerd in een vaste aanstelling.

 

Frank is een goed voorbeeld van de kracht van dit netwerk. Voor ons dus ook de juiste persoon om te vragen wat hij kandidaten binnen het netwerk zou willen meegeven. Frank hoeft niet lang na te denken en wil iedereen als adies meegeven: "Durf te doen!" en "Gebruik een netwerk!". "Zeeuwen zijn vaak een beetje terughoudend, maar mensen zijn echt bereid om je verder te helpen", heeft Frank ondervonden. Door het netwerk Werken voor Zeeland heeft hij een nieuwe kans gekregen op de arbeidsmarkt. "Niet verwacht, maar toch gekomen". Een succesverhaal!

 

Met dank aan Frank Lans voor het openhartige gesprek

Wilbert Noordhof - Organisatieadviseur Gemeente Middelburg

Susan Smits - P&O Adviseur Gemeente Vlissingen

 

 


"Kleine moeite voor een groot plezier"

Edith Boonman liep stage bij de Gemeente Terneuzen. En dat deed zij dankzij het netwerk 'Werken voor Zeeland'.

 

Edith is Managementassistente voor Gedeputeerde Staten en de directie. Ze vindt haar werk leuk en met haar collega´s heeft ze een goede band. Tocht wil ze in haar loopbaan graag nog een andere functie uitoefenen. Het sociale domein trekt haar; ze wil mensen ondersteunen, helpen en adviseren namens de overheid.

 

"Ik werk al 16 jaar bij de Provincie Zeeland. Ik vind mijn werk leuk en heb het prima naar mijn zin. Maar een keer iets anders lijkt mij goed. Ik wil mijzelf blijven ontwikkelen en breder inzetbaar zijn dan nu. In mijn zoektocht naar een goede studierichting trok het sociaal domein mijn aandacht."

 

Netwerk 'Werken voor Zeeland'
"Een collega verwees me door naar Dorina Verhage van P&O. Tijdens ons gesprek gaf zij mij tips. Ook wilde ze mij pitchen voor een korte stage bij het netwerk 'Werken voor Zeeland', een netwerk van overheidsinstellingen in Zeeland. Ik heb meteen mij CV aangepast en zocht een mooie foto uit."

 

Kleine moeite voor een groot plezier
Edith kon naar aanleiding van de pitch contact met de gemeente Terneuzen opnemen. Een zeer enthousiaste ambtenaar nam haar voor een dag mee in zijn dagelijkse bezigheden. Ze dat bij twee gesprekken met inwoners van de gemeente die financiële problemen hebben en een beroep doen op de bijstand. Edith vond het erg leerzaam. Ook de collega van de gemeente Terneuzen vond het prettig om over zijn werk te vertellen. Edith kan zich voorstellen dat ook zij iemand laat zien wat háár werk inhoudt. Volgens Edith is het een "kleine moeite voor een groot plezier", voor beide partijen.

 

Inzet POB
Door de meeloopdag bij de gemeente Terneuzen ging Edith nadenken over het inzetten van haar POB, persoonlijk ontwikkel budget voor werknemers van de Provincie Zeeland. "Het sociaal domein is breed, je kunt verschillende opleidingen kiezen. Op het moment denk ik na over HBO social work, want je kunt er veel mee in het sociaal domein. Maar dit is een zware studie. Of een opleiding tot WMO consulent, deze studie is 6 maanden en daardoor misschien een wat minder grote stap." Haar gezin staat sowieso achter haar en eind van het jaar wil ze de knoop doorhakken.

 

Brede inzetbaarheid
Edith is erg blij met de stage die ze kon lopen. Het heeft haar zekerder gemaakt over haar loopbaanontwikkeling. "Het is altijd spannend, je weet nooit wat een nieuwe stap je gaat brengen. Maar aan de andere kant lijkt het mij leuk om mijzelf breder te ontwikkelen en misschien nog eens een andere functie uit te oefenen in de toekomst."

 

Meelopen met Edith of een andere collega ambtenaar in Zeeland?

Kijk op www.werkenvoorzeeland.nl