Nieuwste vacatures

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) Domein I

Domburg, Walcheren

Als BOA ben je de ogen en oren van de gemeente en ben je de schakel tussen burger en bestuur. Je ziet toe op naleving (opsporing en handhaving) van regels en wetten in de openbare ruimte en treedt op tegen strafbare feiten. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in het toeristenseizoen op parkeercontrole. Andere taakvelden waarop je ingezet wordt zijn toezicht/controles op naleving APV-zaken, fiscaal toezicht, (mini) campings e.d. Je verzorgt de administratieve verwerking en vastlegging van controlegegevens en bevindingen. Je adviseert over bezwaarschriften van parkeerovertredingen. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Toezichthouder/handhaver omgevingsrecht milieu

Domburg, Walcheren

Je gaat toezicht houden op grond van de milieuwetgeving en verricht integrale controle/milieu-inspecties bij bedrijven en instellingen op de naleving van de wetgeving en vergunningvoorschriften. Je rapporteert over bevindingen en verwerkt gegevens in een geautomatiseerd bestand. Je bent belast met klachtenbehandeling en adviseert over de afhandeling ervan. Je overlegt en houdt nauw voeling met deskundigen, instanties, bedrijven en burgers. Je signaleert wensen en idee├źn en speelt hier adequaat op in. Je hebt contacten met bestuurders en collegas over advisering, samenwerking en informatie-uitwisseling. Lees verder...
Bekijk alle vacatures