Netwerk Werken voor Zeeland gaat samenwerken met Fit2Work!

Werken voor Zeeland is een mobiliteits- en kennisnetwerk van Zeeuwse (semi)overheden dat met, voor en door elkaar arbeidsmobiliteit en kennisdeling binnen de deelnemende organisaties bevordert en mogelijk maakt. Dit doen we door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, waarin medewerkers die een nieuwe uitdaging willen zichzelf kunnen (laten) pitchen. Daarnaast wisselen we tijdens deze bijeenkomsten kennis en ervaring uit op actuele HR thema’s die bij onze organisaties spelen. Ook organiseren we jaarlijks een week met workshops gericht op loopbaan en competentieontwikkeling. Heb je hier vragen over? Neem dan contact met mij op!

Fit2Work is een netwerkorganisatie voor de zorg, welzijn en onderwijs in Zeeland gericht op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Zij biedt jaarlijks de Fit2Work week aan met daarin allerlei inspirerende workshops op de thema’s beweging, mentaal, slaap, eten en sociaal participeren, oftewel meedoen. Daarnaast ontwikkelen zij een jaarprogramma met eveneens een divers aanbod op het gebied van deze thema’s.

Wij zijn samen tot de conclusie gekomen dat we elkaar goed kunnen versterken en gaan samenwerken op een aantal onderdelen. Voor ons netwerk is het een unieke kans om ons aanbod te vergroten en qua inhoud te verruimen met workshops op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Wat het voor ons extra aantrekkelijk maakt is dat Fit2Work voornamelijk met Zeeuwse aanbieders werkt.
Voor Fit2Work geldt dat zij graag aansluit bij het aanbod van Werken voor Zeeland op het gebied van loopbaanontwikkeling, competentieontwikkeling, netwerken e.d.

Wat betekent deze samenwerking voor jou?

- Alle workhops van Fit2Work op 7,8 en 9 juni worden ook gratis opengesteld voor deelnemers van Werken voor Zeeland, alle workshops zijn fysiek op de locaties Goes, Terneuzen en Middelburg. Het zijn workshops van 1,5 uur. Je kunt per workshop inschrijven.
- Op 1 juni staat een inspiratiesessie (masterclass en netwerkbijeenkomst) gepland. Deze bijeenkomst is bedoeld voor HR medewerkers, leidinggevenden en bestuurders van alle organisaties in Zeeland. Het thema is positieve gezondheid.

In de bijlagen alvast een vooraankondiging. De workshops zijn geopend voor inschrijving, dus wees er snel bij: inschrijven kan via
Workshops - Fit2Work (fit2workzeeland.nl)