Netwerk Werken voor Zeeland gaat samenwerken met Fit2Work!

Fit2Work is een netwerkorganisatie voor de zorg, welzijn en onderwijs in Zeeland gericht op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Zij biedt jaarlijks de Fit2Work week aan met daarin allerlei inspirerende workshops op de thema’s beweging, mentaal, slaap, eten en sociaal participeren, oftewel meedoen. Daarnaast ontwikkelen zij een jaarprogramma met eveneens een divers aanbod op het gebied van deze thema’s.

Voor het netwerk Werken voor Zeeland is de samenwerking met Fit2Work een unieke kans om ons aanbod te vergroten en qua inhoud te verruimen met workshops op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Wat het voor ons extra aantrekkelijk maakt is dat Fit2Work voornamelijk met Zeeuwse aanbieders werkt. Voor Fit2Work geldt dat zij graag aansluit bij het aanbod van Werken voor Zeeland op het gebied van loopbaanontwikkeling, competentieontwikkeling, netwerken e.d.