Meer over JAZ

De start van het nieuwe netwerk Jonge Ambtenaren Zeeland

Hoe het allemaal begon

Het netwerk Jonge Ambtenaren Zeeland (JAZ) is ontstaan na de borrel van de jonge ambtenaren bij de Provincie Zeeland eind vorig jaar, georganiseerd door Yatzee. Toen is de vraag ontstaan of mensen zich wilden inzetten voor een regionaal netwerk voor jonge ambtenaren. Onder andere Sarina Riemens en Liliane Solé hebben dit toen opgepakt. De eerste activiteiten zouden in het voorjaar van dit jaar beginnen, maar de geplande borrel moest helaas afgezegd worden vanwege de corona-uitbraak. “Buitenom dat de activiteiten niet door konden gaan konden we wel gaan werken aan een bestuursplan, het bestuur verder compleet maken en ambassadeurs werven”, vertelt Sarina.

Vijf vrouwen in het bestuur en drie ervaren ambassadeurs

Sinds mei werken de vijf samen om het jonge ambtenarennetwerk in Zeeland tot een succes te maken. Lea de Kool, Kim de Ruiter, Liliane Solé, Sarina Riemens en Imke van der Plas maken deel uit van het bestuur.
Daarnaast ondersteunen drie enthousiaste ambassadeurs het bestuur van het JAZ. Zij helpen JAZ verder vorm te geven in Zeeland. Liliane: “Deze drie mensen zijn echt onze vraagbaak. Ze denken met ons mee en de lijntjes zijn heel kort. Dat is erg fijn werken.” Het gaat om Margo Mulder (burgemeester van Gemeente Goes), Johan Aalberts (wethouder Gemeente Middelburg) en Ab Smit (provinciesecretaris Provincie Zeeland).


Doel van het netwerk

“Voor jongeren is het fijn om ervaringen en kennis te delen met leeftijdsgenoten. Overheidsorganisaties kunnen best complex zijn. Denk aan besturen, raden, colleges, projectgroepen en andere politieke invloeden waar je mee te maken kunt krijgen”, vertelt Liliane. “Daarnaast moet je jezelf laten zien, je bent immers geen stagiaire meer. Je moet jezelf bewijzen en laten zien wat je te bieden hebt”, vult Kim aan.
“Ook zijn er hardnekkige vooroordelen over ambtenaren. Mensen weten niet zo goed wat een ambtenaar doet. Het hoofddoel is niet het imago te veranderen, maar het is soms wel goed om daar in JAZ met elkaar over te hebben. Als ambtenaar kun je een hele mooie bijdrage leveren aan de Zeeuwse samenleving. In Zeeland zijn er goede perspectieven in werk, geven de vijf aan.
Lea: “Je komt nog maar net van school, je hebt weinig ervaring, weet soms niet helemaal wat je wil en kan. In de eerste paar jaar ontwikkel je jezelf heel snel, het is fijn om die ervaring te delen, en de persoonlijke ontwikkeling bij elkaar te stimuleren. Daarnaast is het opbouwen van een netwerk altijd lastig als je net in het werkveld komt. Door JAZ is het wat makkelijker elkaar te leren kennen en daarmee krijg je een beter beeld van de andere overheidsorganisaties in Zeeland.”

Al meer dan 300 mensen aangehaakt via LinkedIn

Alle jonge ambtenaren –t/m 35 jaar- die werkzaam zijn bij een overheidsorganisatie in Zeeland kunnen zich aansluiten bij het netwerk. Kim legt uit: “Via de LinkedInpagina zijn er nu al meer 300 volgers. Dus dat is heel positief. Later zullen we via LinkedIn en via de Zeeuwse overheidsorganisaties aanmeldformulieren verspreiden, waardoor er een echte database komt met leden. Deze mensen krijgen updates en nieuwsbrieven in hun e-mail en kunnen zich dan aanmelden voor de activiteiten.”
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/jonge-ambtenaren-zeeland 


Meester in je werkweek

De Meester in je Werk Week is eigenlijk de eerste echte activiteit van het JAZ. Deze week zijn er twee verschillende cursussen georganiseerd door JAZ. Op maandag was de workshop Personal Branding and the future, ‘Hoe zet jezelf neer in een organisatie?’ Christina Elenbaas-Acda gaf deze workshop via teams. Op woensdag is er een interactieve live sessie over netwerken en de initiatieven van JAZ.Ambassadeur Margo Mulder en de landelijke organisatie FUTUR sluiten zich daarbij aan.

2021

“Wat we in het nieuwe jaar gaan doen is afhankelijk van de situatie rondom het coronavirus, maar het zou leuk zijn om een Beach Clean-up te kunnen organiseren, dat is buiten op het strand. Online kun je natuurlijk ook netwerken en praten over persoonlijke ontwikkeling. Als het weer mogelijk is binnen de Coronamaatregelen zouden een bedrijfsbezoek en sportactiviteiten leuk zijn om te doen met elkaar. We willen een balans tussen serieuze activiteiten en ontspannen samenzijn”, vertelt Kim.


Bestuur JAZ

Voorzitter: Lea de Kool, beleidsmedewerker toerisme recreatie kunst en cultuur, Gemeente Noord-Beveland.
Secretaris: Sarina Riemens, adviseur milieu, Provincie Zeeland.
Bestuurslid communicatie: Imke van der Plas, communicatie adviseur, Provincie Zeeland.
Bestuurslid activiteiten: Liliane Solé, adviseur water en klimaatadaptatie, Provincie Zeeland.
Bestuurslid activiteiten: Kim de Ruiter, medewerker vastgoed en grondzaken, Gemeente Hulst.

Vacature

De vijf dames zoeken nog een penningmeester. “Welke man durft het aan in een bestuur met vijf vrouwen?”, lacht Sarina. “Maar een vrouw kan natuurlijk ook!”, vult Kim aan. Lea: “Een man zou wel leuk zijn voor de diversiteit.” “Het belangrijkste is dat je natuurlijk iets van financiën afweet, je achter de doelen van JAZ staat en een jonge ambtenaar in Zeeland bent”, zegt Liliane.


Op de foto van links naar rechts: Liliane, Sarina, Imke, Kim, Lea