Vacatures

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Medior Beleidsmedewerker Milieu

Gemeente Vlissingen, Walcheren

Binnen de directie Ruimte en Samenleving en team Leefbaarheid is een nieuwe vacature voor een medior beleidsmedewerker die zich bezighoudt met het werkveld milieu. Vlissingen is op het werkveld milieu een uitdagende gemeente gezien de diverse ruimtelijke ambities (bijvoorbeeld de ontwikkeling van Kenniswerf en Scheldekwartier)- met een belangrijke milieukundige component (MER, sanering, duurzaamheid etc.). Tevens komen er diverse nieuwe ontwikkelingen op ons af vanuit het (Rijks)beleid, zoals klimaatadaptatie en de omgevingswet. Onze voorkeur gaat uit naar een generalist met ervaring in de breedte op het vakgebied en in het bijzonder affiniteit met duurzaamheid, klimaatbeleid, energie en energietransitie. Wat ga je doen? Ben jij diegene die adviseert over milieubeleid en uitvoering geeft aan werkzaamheden op het gebied van milieu, zoals duurzaamheid, klimaat & energie, bodem en geluid? Een collega die relevante ontwikkelingen signaleert op het vakgebied en dit vertaalt naar concrete activiteiten? En zelfstandig milieukundige adviezen en notas opstelt? Dan zijn wij op zoek naar jou. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Beleidsmedewerker Bodem

Gemeente Vlissingen, Walcheren

Voor het team Leefbaarheid zijn we op zoek naar een Beleidsmedewerker Bodem (0,5 fte). Deze functie valt onder de directie Ruimte en Samenleving, team Leefbaarheid. Met de komst van de nieuwe omgevingswet zal deze functie zich in de breedte gaan ontwikkelen richting medewerker 'ondergrond'. Wat ga jij doen? Vind je het een uitdaging om een bijdrage te leveren op het gebied van bodemaspecten bij het opstellen van het gemeentelijk milieubeleidsplan en de gemeentelijke uitvoeringsprogrammas? En vind je het leuk om bodemonderzoeken te begeleiden, te beoordelen en te adviseren over te nemen maatregelen? Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Stedenbouwkundige

Gemeente Vlissingen, Walcheren

Voor ons team Fysiek binnen de directie Ruimte & Samenleving zoeken wij een Stedenbouwkundige. De directie Ruimte & Samenleving is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en (projectmatige) uitwerking van het strategische beleid en projecten. Het team Fysiek kenmerkt zich door een programmatische werkwijze, waarin de collegas in een doelgericht samenwerkingsverband werken aan afgebakende opdrachten. Wat ga jij doen? Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, formulering en bewaking van de ruimtelijke kwaliteit van Vlissingen. Dit doe je op basis van analyses, studies, onderzoek en prognoses op het terrein van stedelijke ontwikkeling en stedenbouw. Jouw integrale visies en verkenningen helpen de stedelijke aantrekkelijkheid van de stad te vergroten. Je ontwikkelt stedenbouwkundige uitgangspunten/randvoorwaarden, programmas van eisen en beeldkwaliteitseisen. Je adviseert als lid van het Ambtelijk Toetsteam (opvolger van de welstandscommissie) en bent mede verantwoordelijk voor het bewaken van de redelijke eisen van welstand. Daarnaast verricht je diverse werkzaamheden (o.a. tekenwerk in elke projectfase) die passen binnen de doelstelling van de afdeling. Je verzorgt input ten aanzien van de opdrachtverlening aan derden en begeleid de uit te voeren stedenbouwkundige werkzaamheden. Ook draag je bij aan relevante politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en de beleidsvorming op het gebied van stedenbouw. Je bent de gemeentelijk contactpersoon met betrekking tot stedenbouw en architectuur en vertegenwoordigt de stedenbouwkundige discipline in gemeentelijke projectgroepen. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Toezichthoudend kantonnier waterbeheer

Krabbendijke, Zuid-Beveland

Als toezichthoudend kantonnier waterbeheer werk je, samen met collegas, op een efficiënte, professionele wijze aan het beheren en onderhouden van oppervlaktewateren binnen het ste-delijk- en landelijk gebied. Een goed peilbeheer, schoon oppervlaktewater en een beheersbare populatie muskusratten zijn de doelen waar we aan werken. Als toezichthoudend kantonnier voer je kleine onderhoudswerkzaamheden en inspecties aan watersystemen uit en houd je toezicht op de werkzaamheden van derden. Je wordt aangesteld in het werkgebied Oost, dat zich uitstrekt van Wolphaartsdijk tot Bergen op Zoom aan de noordkant van Zuid-Beveland. Wanneer nodig spring je bij, bij je collega's van andere werkgebieden. Je controleert of er voldaan wordt aan de verplichtingen van de onderhoudsbestekken en werkplannen, je voert overleg met de aannemer om gebreken te laten verhelpen en bespreekt de voortgang. Je stelt weekrapporten op om afspraken en gesprekken vast te leggen en verzamelt revisiegegevens. Je verricht eenvoudige administratieve handelingen en houdt een logboek bij. Je controleert werkzaamheden van derden en voert inspecties en klein onderhoud uit dat samenhangt met toezicht- en inspectiewerkzaamheden.Je draait mee in de wachtdienst. Lees verder...

Project/klus

Sectorhoofd Erfgoed en Ruimte ad interim

Middelburg, Walcheren

We zijn op zoek naar iemand die op korte termijn een stevige uitdaging en een interessant klus niet uit de weg gaat. Het moet iemand zijn die beschikt over de nodige kennis op erfgoedgebied (archeologie, cultuurhistorie en monumenten)en tegelijkertijd weet hoe je medewerkers motiveert en enthousiasmeert. Iemand die de grote lijnen in de gaten houdt en resultaatgericht is. Goede sociale en communicatieve vaardigheden zijn belangrijk. We zoeken een verbinder, die gaat voor het gemeenschappelijke doel. Iemand die denkt in oplossingen. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Adviseur presentatie en participatie

Middelburg, Walcheren

Zin om j'n eigen uut te laète daegen? De SCEZ zoekt voor de sector Erfgoed en Publiek een Adviseur presentatie en participatie (parttime, 24 uur) Ben jij een erfgoedprofessional met ervaring op het gebied van communicatie en presentatie van erfgoed? Ben je vertrouwd met educatie, participatie en publieksactiviteiten in combinatie met nieuwe technologieën? Werk je ontwikkelingsgericht, heb je gevoel voor advies en proces en kun je mensen enthousiasmeren, dan hebben wij een boeiende functie voor jou! Voor de volledige vacaturetekst en informatie zie www.scez.nl/vacatures. Lees verder...

Tijdelijk dienstverband

Business Controller Werkleerbedrijf

Vlissingen, Walcheren

De organisatie Orionis Walcheren is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. We zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving, schuldhulpverlening en het minimabeleid op Walcheren. Dat houdt onder andere in dat wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar (zo regulier mogelijk) werk begeleiden. Waar nodig bieden wij (tijdelijk) inkomensondersteuning en/of schuldhulpdienstverlening. Ontdek! Wil jij het sociaal domein van binnenuit leren kennen en ontdekken wat jij kunt betekenen voor Orionis Walcheren? Bekijk Walcheren van een hele andere kant en maak kennis met ons werkleerbedrijf waar we mensen re-integreren om op een zo regulier mogelijke wijze deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt. Dit doen we met behulp van een grote diversiteit aan werksoorten, zoals: horeca, logistiek, schoonmaak, groenvoorziening, metaal, verpakken, etc. In het werkleerbedrijf is, door een verandering in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ruimte beschikbaar voor een Business Controller, 36 uur per week Dit is een structurele vacature die zal starten met een jaarcontract via de flexibele schil bij een externe kandidaat. Ben je nieuwsgierig naar de vacature? Klik dan op de onderstaande button. Lees verder...

Vast dienstverband

Afdelingshoofd Bedrijf(svoering)

Middelburg, Walcheren

Hoe zorgen we ervoor dat Rijkswaterstaat Zee en Delta in control is en binnen de personele spelregels en financiën wendbaar blijft voor de toekomst? Als afdelingshoofd Bedrijfsvoering ligt hier voor jou een belangrijke rol. Met je team zorg je voor een robuuste basis in bedrijfsvoering, heldere productieafspraken en balans tussen de interne bezetting en kosten. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Groenvoorziener

Gemeente Vlissingen, Walcheren

Het team Stadsbeheer is verantwoordelijk voor het verbeteren en in stand houden van het beheer en het onderhoud in de openbare ruimte. Als medewerker voer je beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit in het openbaar groen. Tevens val je in bij begrafenissen bij afwezigheid van de beheerder van de begraafplaatsen. Daarnaast wordt van je verwacht dat je flexibel en inzetbaar bent voor piketdienst, het verzorgen van begrafenissen op de zaterdagen of andere voorkomende werkzaamheden. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Informatiemanager

Goes, Zuid-Beveland

Durf jij de uitdaging aan om de informatievoorziening van vijf verschillende gemeenten en een gemeenschappelijke regeling (shared service center) in Zeeland te harmoniseren, optimaliseren en toekomstbestendig te maken? Kun jij collegas, verschillende directies en besturen inspireren en meenemen in de ICT ontwikkeling? Vind jij het een uitdaging om strategisch te denken én dit tactisch te vertalen naar concrete acties zodat het bijdraagt aan verdere professionalisering van de verschillende organisaties? Zo ja, dan is deze functie van informatiemanager binnen de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Bevelanden je op het lijf geschreven! Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal (ruim 100.000 inwoners) op het gebied van Werk, Inkomen en Zorg-beleid, ICT en Personeel & Organisatie. Deze samenwerking heeft als doel het verbeteren van de dienstverlening aan klanten, het verbeteren van de bestuurskracht, het verminderen van de kwetsbaarheid van organisaties en kostenbesparing. De afdeling ICT bestaat uit de teams ICT Beheer en Informatievoorziening. Lees verder...

Tijdelijk dienstverband

(1ste ) Technici Avionica

Woensdrecht, Zuid-Beveland

Logistiek Centrum Woensdrecht is op zoek naar technici Avionica. Als Avionica technicus ben je verantwoordelijk voor het onderhoud aan elektronica, elektrisch en/of fijnmechanische componenten van de zowel vliegende wapensystemen als grondgebonden wapensystemen van Defensie. Denk hierbij aan het testen, repareren (tot op het kleine weerstandniveau) en modificeren van deze betreffende componenten. Lees verder...

Tijdelijk dienstverband

Specialist Schilder

Woensdrecht, Zuid-Beveland

Logistiek Centrum Woensdrecht zoekt een Specialist Schilder. Alle vliegtuigen en helikopters van de Koninklijke Luchtmacht zijn voorzien van speciale coatings en een mooi kleurtje. Als Specialist Schilder houd jij je bezig met dit soort schilderklussen. Je werkt met geavanceerde kunststoffen en verfmaterialen die vliegtuigen en helikopters optimaal beschermen tegen bijvoorbeeld weersomstandigheden waaraan ze worden blootgesteld. Lees verder...