Vacatures

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Chauffeur/Belader Huisvuilinzameling

Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen

Chauffeur/Belader huisvuilwagen Lees verder...

Tijdelijk dienstverband

Medewerker uitkeringsadministratie

Vlissingen, Walcheren

Wil jij het sociaal domein van binnenuit leren kennen en ontdekken en wat jij kunt betekenen voor Orionis Walcheren? De toegang van Orionis Walcheren is het voorportaal van de klant. Hoe helpen we de klant het best om zelfredzaam te worden en niet afhankelijk te hoeven zijn van een uitkering? Binnen de afdeling inkomen is tijdelijke formatieruimte beschikbaar voor een medewerker uikeringsadministratie (m/v 36 uur per week, 1 fte) Lees verder...

Tijdelijk dienstverband

Schoonmaker/toezichthouder zwembad

Serooskerke (Walcheren), Walcheren

Je zorgt voor schone kleedkamers, neemt watermonsters en zorgt dat de rest van het terrein er weer netjes bijligt voor de volgende dag. Buiten deze schoonmaakuren kun je ook in-gezet worden als toezichthouder. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Adviseur waterveiligheid

Middelburg, Walcheren

Wil jij ons helpen Zeeland nog veiliger te maken? Lees verder...

Tijdelijk dienstverband

HR Business Partner

Vlissingen, Walcheren

Orionis Walcheren ondersteunt de 120.000 inwoners van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen op het gebied van werk, inkomen en schulden. Dat doen we met 200 ambtenaren en 650 collegas in ons werkleerbedrijf. Vanwege een herverdeling van de HR taken is er een positie vrijgekomen voor een mens- en resultaatgerichte HR Business Partner. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Goes zoekt 'n secretaresse voor 16 uur per week

Goes, Zuid-Beveland

Afdeling Concern van de gemeente Goes is op zoek naar een secretaresse voor 16 uur per week. Klik op de link voor de hele vacature! Lees verder...

Vast dienstverband

Werktuigbouwkundige Oosterscheldekering

Vrouwenpolder, Walcheren

Vlot en veilig van A naar B kunnen. Dat lukt alleen met een sterke infrastructuur. Bij Rijkswaterstaat maken we vervoer over onder meer het Zeeuwse land en water mogelijk. Als werktuigbouwkundige ondersteun jij ons bij het beheer en onderhoud van de (bedienings)installaties van objecten als sluizen en bruggen. Dit doe je met name voor een van de belangrijkste stormvloedkeringen van Nederland: de Oosterscheldekering. Lees verder...

Vast dienstverband

Elektrotechnicus Oosterscheldekering

Vrouwenpolder, Walcheren

Vlot en veilig van A naar B kunnen. Dat lukt alleen via een sterke en veilige infrastructuur. Als elektrotechnicus / industrieel automatiseringsadviseur draag je hieraan bij door ons land te beschermen tegen overstromingen en te zorgen voor voldoende en schoon water. Je werkt voornamelijk aan het beheer en onderhoud van een van de belangrijkste stormvloedkeringen van Nederland: de Oosterscheldekering. Lees verder...

Vast dienstverband

Civiel Technicus (Sluizen, Bruggen, Vaarwegen)

Goes, Zuid-Beveland

Nederland kent tal van bruggen, sluizen, waterkeringen en tunnels. De beslissingen die we als Rijkswaterstaat over deze objecten nemen, hebben impact op het functioneren van onze gehele infrastructuur. Als civiel technicus draag je bij aan het beheer, het gebruik en de ontwikkeling van de infrastructurele objecten en netwerken binnen ons organisatieonderdeel Zee en Delta. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Junior beleidsadviseur voor 28 uur per week

goes, Zuid-Beveland

Voor het ambtelijk secretariaat van het CZW zijn wij op zoek naar een: Junior beleidsadviseur voor 28 uur per week Voor de ondersteuning van het bestuurlijk afstemmingsoverleg is een ambtelijk secretaris aangesteld voor een beperkt aantal uren. Ter ondersteuning van die werkzaamheden zijn wij op zoek naar een enthousiaste, beginnend beleidsadviseur. Lees verder...

Vast dienstverband

beleidsmedewerker stedenbouw en landschap

Middelburg, Walcheren

Voor de afdeling Leefomgeving zoeken wij een beleidsmedewerker stedenbouw en landschap voor 36 uur per week. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Medewerker openbare ruimte A (Groenvoorziening)

Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen

Bij de afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente Terneuzen is een vacature voor de functie van Medewerker Openbare Ruimte A (Groenvoorziening). De afdeling Realisatie en Beheer is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte inclusief openbare gebouwen. Team Groen is met name verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van openbaar groen, de gemeentelijke begraafplaatsen en de buitensportaccommodaties. Lees verder...

Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Handhaver (bouwen)

Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen

Als handhaver (bouw) ben je, samen met 19 collegas, werkzaam in het team Vergunningen en Handhaving. Het team voert haar taken uit op de meest uiteenlopende locaties. In het werkgebied, heeft het team te maken met een diversiteit aan stedelijke problematieken, zoals illegale bouw- en/of sloopwerkzaamheden, achterstallig onderhoud of het strijdig gebruik van panden en percelen. Je voert de toezicht-en handhavingstaken zelfstandig uit. In specifieke gevallen treed je integraal op met onze ketenpartners. Lees verder...

Vast dienstverband

griffiemedewerker

Middelburg, Walcheren

De griffie van de gemeente Middelburg ondersteunt de gemeenteraad in de breedste zin van het woord. Tegen deze achtergrond zijn wij op zoek naar een griffiemedewerker voor gemiddeld 25,2 uur per week (0,7fte). Lees verder...

Vast dienstverband

Beleidsmedewerker waterkwaliteit en emissies

Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega. Samen met je collegas werk je aan integraal beheer van de watersystemen, waarbij moet worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen, zoals toenemende wateroverlast, verzilting, droogte en nieuwe probleemstoffen in het water. Dit vraagt om een goed inzicht in het functioneren van deze watersystemen, het in beeld brengen van emissies van probleemstoffen en de effecten hiervan op de waterkwaliteit. Welke instrumenten kunnen we toepassen om deze emissies terug te dringen en hoe stimuleren we externe partijen om hieraan een bijdrage te leveren? Om je inzet tot een succes te maken moet je klantgericht zijn en over een goed analytisch vermogen beschikken. Lees verder...

Tijdelijk dienstverband

Screener (tijdelijk, 28 uur per week)

Goes, Zuid-Beveland

Wat ga je doen? Je verzorgt de telefonische bereikbaarheid van de Toegang CJG en beantwoordt vragen van klanten die bellen, mailen of langskomen. Je werkt oplossingsgericht en inventariseert wie er binnen het netwerk van de klant betrokken is op alle leefgebieden. Zowel binnen het eigen netwerk, als binnen het professionele netwerk. Daarbij vraag je door met behulp van het 3-kolommenmodel en zoek je naar de vraag achter de vraag van de klant. Hierdoor ben je in staat te bepalen of een vraag enkelvoudig of complex is. Daarnaast bepaal je de urgentie en of de veiligheid in het geding is. Je schakelt de Jeugdconsulent in bij preventieve vragen in het veld en voert ook werkzaamheden uit als jeugdconsulent. Bij onveiligheid schakel je het veiligheidsnetwerk in en past indien nodig de meldcode toe. Je regelt na eventuele collegiale consultatie de toewijzing naar hulp/zorg en registreert alle processtappen in ons procesvolgsysteem Mens Centraal. Je meldt de klant aan bij de zorgverlener door middel van een aanmeldformulier en het verslag van het screeningsgesprek. Daarna ga je over op monitoring, waarbij je contact onderhoudt met de zorgverlener en de klant. Lees verder...