Wie zijn wij?

Werken voor Zeeland en Arbeidsmobiliteit

Arbeidsmobiliteit is geen doel op zich, het is een middel dat bijdraagt aan het vergroten van de inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers binnen het Openbaar Bestuur en aan een flexibele, aantrekkelijke Zeeuwse arbeidsmarkt . Voor de deelnemende organisaties zijn bezuinigingen, uitvoering van nieuwe taken en andere werkwijzen efficiënter te realiseren wanneer de arbeidsmobiliteit voldoende hoog is. Voor medewerkers vermindert het de kans op vastlopen tijdens de loopbaan zodat zij optimaal in balans zijn en van daaruit het beste kunnen bijdragen aan de strategische doelstellingen van de eigen organisatie. Arbeidsmobiliteit is dus zowel voor de deelnemende organisaties als haar medewerkers belangrijk.

 

Wat verwachten wij van de deelnemende organisaties:

  • Lidmaatschap van Werken voor Zeeland kost 500 euro per deelnemende organisatie per jaar.
  • De deelnemende organisatie haalt en brengt. Dat betekent: deelname aan de netwerkbijeenkomsten, deelname aan de netwerkgesprekken met kandidaten, het mede organiseren van themabijeenkomsten, een bijdrage leveren aan of organiseren van trainingen of activiteiten, het beschikbaar stellen van de locatie voor het houden van bijeenkomsten, trainingen etc.

Wat doen wij

Kernactiviteiten:

  • Matchen via netwerkgesprekken en pitches. (Ook open voor kandidaten buiten de overheid)
  • Kennisdelen en elkaar ontmoeten via netwerkbijeenkomsten met specifieke thema’s.

Werkwijze:

  • We organiseren 1 keer per kwartaal een fysieke netwerkbijeenkomst op locatie bij één van de deelnemende organisaties. Tijdens de netwerkbijeenkomst staat een thema centraal. Daarnaast is er voor werkzoekenden of werkgevers de mogelijkheid om een pitch te houden voor een nieuwe baan of een vacature.

  • We bieden kandidaten (intern en extern) de mogelijkheid om netwerkgesprekken te voeren met de aangesloten organisaties. Dat kunnen gesprekken zijn met HR, managers of collega’s. Het doel van deze netwerkgesprekken is het halen en brengen van informatie, zodat de kandidaat een beter beeld krijgt van de organisatie en de organisatie van de kandidaat. Een mogelijk vervolg kan zijn dat iemand er een baan, stage, meeloopdag, maar in ieder geval een nieuw netwerkcontact aan dit gesprek overhoudt. Deze netwerkgesprekken worden ingepland door het secretariaat van Werken voor Zeeland. Ook nazorg vindt plaats door het secretariaat.

  • We organiseren 2 keer per jaar een activiteit of workshop evt. in samenwerking met andere partners. Voorbeelden van thema’s zijn: banenafspraak, strategische personeelsplanning,

Onze missie

Samenwerking HR netwerk Zeeland:

HR netwerk Zeeland is een netwerkorganisatie voor iedereen die betrokken is bij of verantwoordelijk is voor HRM bij een in Zeeland gevestigde werkgever. Het heeft een HR platform waar vragen, elkaar helpen en kennis delen centraal staat.

Waar mogelijk sluit Werken voor Zeeland aan bij de activiteiten die HR netwerk Zeeland organiseert en andersom. Het versterken van elkaars netwerkactiviteiten is het doel van deze samenwerking.

 

Partners:

Werken voor Zeeland werkt samen met Fit2Work en HR netwerk Zeeland.

Voor 2022 staat op de planning om het onderwijs te benaderen als partner.

Visie

Wij staan voor:

Samenwerken en verbinden op en voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. We zijn toegankelijk voor alle werkzoekenden en werkgevers. We gunnen elkaar succes!

Het netwerk Werken voor Zeeland richt zich op het samenwerking in de breedste zin van het woord. Samenwerken om op een slimme, toegankelijke en efficiënte wijze de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt het hoofd te kunnen bieden. Hierbij staat elkaar ‘gunnen’ als belangrijkste waarde centraal. Dat betekent, kansen zien en bij elkaar onder de aandacht brengen, werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact brengen en een podium bieden om zich te profileren. Elkaar regelmatig fysiek ontmoeten, zodat we weten welke gemeenschappelijke vraagstukken spelen en welke individuele vraagstukken we samen verder kunnen brengen.