Wie zijn wij?

Werken voor Zeeland en Arbeidsmobiliteit

Arbeidsmobiliteit is geen doel op zich, het is een middel dat bijdraagt aan het vergroten van de inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers binnen het Openbaar Bestuur en aan een flexibele, aantrekkelijke Zeeuwse arbeidsmarkt . Voor de deelnemende organisaties zijn bezuinigingen, uitvoering van nieuwe taken en andere werkwijzen efficiënter te realiseren wanneer de arbeidsmobiliteit voldoende hoog is. Voor medewerkers vermindert het de kans op vastlopen tijdens de loopbaan zodat zij optimaal in balans zijn en van daaruit het beste kunnen bijdragen aan de strategische doelstellingen van de eigen organisatie. Arbeidsmobiliteit is dus zowel voor de deelnemende organisaties als haar medewerkers belangrijk.

Onze missie

Werken voor Zeeland is een mobiliteits- en kennisnetwerk van Zeeuwse overheids-en semi overheidsorganisaties dat met, voor en door elkaar arbeidsmobiliteit en kennisdeling binnen de deelnemende organisaties bevordert en mogelijk maakt. Dit doen we door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, waarin medewerkers die een nieuwe uitdaging willen zichzelf kunnen (laten) pitchen. Daarnaast wisselen we tijdens deze bijeenkomsten kennis en ervaring uit op actuele HR thema’s die bij onze organisaties spelen. Hiermee leveren wij een bijdrage aan arbeidsmobiliteit, duurzame inzetbaarheid en kennisdeling van onze medewerkers.

Ben jij werkzaam bij één van onze aangesloten deelnemers en wil je eens een dag meelopen in de baan van je dromen, ben je in voor een tijdelijke klus? Of wil je gewoon een andere baan? Neem dan contact op met de HR-adviseur van je eigen organisatie. Deze kan jou vertellen welke stappen je kunt zetten in ons netwerk.


Visie

Arbeidsmobiliteit binnen de veranderende omgeving van de deelnemende organisaties wordt bereikt door samen te werken binnen de deelnemende organisaties. Door samenwerking kunnen we medewerkers meer mogelijkheden bieden om hun talenten optimaal in te zetten.  Daarnaast bieden we nieuwe talenten een breder netwerk om hun kwaliteiten in te zetten en te ontwikkelen. Dit doen we tegen zo laag mogelijke kosten. De deelnemende organisaties betalen hiervoor geen geld, leveren wel hun samenwerking, inzet en professionaliteit. Werken voor Zeeland faciliteert bij het mobiliseren, plaatsen en ontwikkelen van medewerkers. Dit doet zij door het uitwisselen van vacatures, stageplaatsen, tijdelijke opdrachten en kandidaten die klaar zijn om een volgende stap te nemen (vrijwillig, dan wel verplicht door bijv. wijzigingen binnen de huidige functie). Daarnaast doen zij dit ook door het organiseren van opleidingen en activiteiten op het gebied van arbeidsmobiliteit zoals tijdens de jaarlijkse week van de Zeeuwse mobiliteit (in november). De medewerkers van de aangesloten organisaties worden tijdens deze week gestimuleerd tot talentontwikkeling door deelname aan een groot aanbod van workshops gericht op ontwikkeling in de eigen loopbaan.