Vast dienstverband

Senior assetmanager Hoofdvaarwegennet

Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen

3.460 kilometer kanalen en rivieren, 3.544 kilometer zeetoegangsgeulen en zeecorridors, 93 sluiscomplexen en 328 bruggen; het hoofdvaarwegennet van Nederland is imposant. Als Assetmanager zorg je namen Rijkswaterstaat voor een optimale doorstroming van het scheepvaartverkeer en ben je verantwoordelijk voor het beheer van de natte infrastructuur. Je focust je hierbij op het kanaal Gent-Terneuzen en het sluizencomplex Terneuzen. Met de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen is dit gebied volop in ontwikkeling. 

Je zorgt als zelfstandig werkend adviseur ervoor dat de netwerken Hoofdvaarwegennet (HVWN) en Hoofdwatersystemen (HWS) functioneren volgens de Service Level Agreement (SLA). Voorts zorg je ervoor dat de districten continu op de hoogte zijn van de (onderhouds)toestand en prestaties van het areaal, de ontwikkelingen in de omgeving, het actuele gebruik en de risico’s. Je maakt de invloed daarvan op het functioneren van deze netwerken inzichtelijk als ook de kaders waarbinnen deze prestaties moeten worden gerealiseerd.

Als senior assetmanager ben je verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van (prestatiegestuurde) instandhoudingplannen voor de assets van het hoofdvaarwegennet. Je zorgt dat er tijdig een heldere opdracht voor de noodzakelijke maatregelen wordt aangeleverd bij je collega’s van realisatie. Dit doe je samen met de adviseurs assetmanagement binnen het district en de afdeling SLU. Je hebt een coördinerende rol binnen de prestatiemanagementketen, waarin samengewerkt wordt aan visie, plannen, programmeren, uitvoeren en monitoren van de resultaten. Je richt het proces zo in dat gegevens over het areaal en te nemen maatregelen vanaf beheer tot en met uitvoering eenduidig, actueel en betrouwbaar zijn. Op proactieve wijze signaleer je risico’s en kom je met verbetervoorstellen. Tot slot zorg je dat analyses uit inspecties, veranderende wet- en regelgeving en landelijke ontwikkelingen op het gebied van assetmanagement goed zijn ingebed binnen jouw beheergebied.

Via je stevige relatienetwerk zorg je voor goede communicatie en afstemming in- en extern. Je werkt nauw samen met je collega’s van andere afdelingen binnen je organisatieonderdeel Zee en Delta en binnen Rijkswaterstaat als geheel. Je draagt bij aan landelijke ontwikkelingen ten aanzien van assetmanagement/prestatiemanagement en implementeert deze in de regio. Je streeft ernaar je werk elke dag beter te doen. Daarbij ga je voor kwaliteit en zoek je steeds naar verbetermogelijkheden van de procesketen. Bovendien draag je aantoonbaar bij aan het op orde houden van de kwaliteit en kennis van het vakgebied.