Vast dienstverband

Bestuurssecretaresse (28 uur)

Domburg, Walcheren

het ontvangen van bezoekers van de collegeleden; het aannemen van de telefoon voor college- en directieleden en ervoor zorgen dat klanten goed te woord worden gestaan; beheren van de agenda's; plannen van (complexe) afspraken; opstellen van agenda's en verzamelen van vergaderstukken; zorgdragen voor tijdige verspreiding van vergaderstukken aan het college van B&W en de directie; notuleren van vergaderingen; digitaal verwerken van beslisdocumenten; bewaken van de opvolging van afspraken en acties; zorgen voor felicitaties namens Zijne Majesteit de Koning en de Commissaris der Koning bij huwelijksjubilea en 100-jarigen, het regelen van het bezoek van de burgemeester als betreffende echtpaar/jarige dit wenst en het verzorgen van de attenties van de zijde van het gemeentebestuur; controleren en accorderen van facturen van de gemeentesecretaris.