Tijdelijk: uitzicht op vast

Operationele Voorbereiding Crisisorganisatie -Specialist Crisisbeheersing-

Segeerssingel 10, MIDDELBURG, Walcheren

Zeeland kent grote en diverse risico’s. Zo behoren de Zeeuwse vaarroutes tot de drukste in Europa,  hebben we grote chemische bedrijven, een kerncentrale, worden wij een energiehub voor Nederland en Europa en ondervinden we de consequenties van klimaatverandering  zoals grotere kans op overstromingen en natuurbrand.    

De maatschappij  vraagt  daarnaast  om meer snelheid om gevolgen  te beperken. Dit vraagt  grote betrokkenheid  van partner organisaties die daar een rol in hebben. Het is onze uitdaging  om in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden en om mee te groeien met maatschappelijke ontwikkelingen.   

Veiligheidsregio  Zeeland (VRZ) is het centrale orgaan voor fysieke veiligheid in Zeeland met als onderdelen Risicobeheersing 
en Crisisbeheersing,  Brandweer Zeeland en Bedrijfsvoering. Onze missie is ‘Samen sterk voor een veilig Zeeland’. 

 

Operationele Voorbereiding Crisisorganisatie
-Specialist Crisisbeheersing- 

Max. € 5.356,- I 32 tot 36 uur per week I Middelburg 

 

Team Crisisbeheersing    

Het team Crisisbeheersing  werkt aan de voorbereiding van de crisisorganisatie  voor het optreden tijdens rampen en crises en het herstel en nazorg. Het onderhouden van netwerken  tussen de verschillende  overheden, bedrijven en maatschappelijke  organisaties  die hierbij betrokken  zijn is van belang.   

We werken samen met de brandweer,  geneeskundige  hulpverleningsorganisatie  in de regio (GHOR), politie, gemeenten, provincie, waterschap,  Rijkswaterstaat,  nutsbedrijven, Defensie,  havenschap etc. Als gevolg van interne doorstroming  binnen het  team zijn we op zoek naar een enthousiaste  en daadkrachtige  collega, met een focus op de preparatie  ten behoeve van de  crisisorganisatie.    

 

Je functie 

Goede voorbereiding ondersteunt de crisisorganisatie  en zorgt voor betere besluitvorming.  Om de flexibele en wendbare  crisisorganisatie  te kunnen zijn die ook inspeelt  op de nieuwe crisistypen, zijn goede risicoanalyses  en preparatie  van belang. We zijn daartoe volop in ontwikkeling  samen met onze crisispartners.    

Zeeland kent vele risico’s, de gevaren die dit kan opleveren werk je uit in scenario’s,  impactanalyses  en handelingsperspectief voor uiteindelijk operationeel  gebruik. Op basis daarvan zorg je ervoor dat de crisisorganisatie  en de samenleving  zo goed  mogelijk zijn voorbereid op de diverse thema's. Dat doe je onder meer door samenwerkingsafspraken  te maken met  netwerkpartners  en de samenwerking  van de crisisorganisatie  en onze partners bij operationele  voorbereiding te regisseren.  Je  zorgt ervoor dat onze plannen en procedures  up-to-date en operationeel  beschikbaar zijn voor de crisisorganisatie.  Daarvoor  maken we steeds meer gebruik van (geografische)  informatiesystemen.  Naast deze werkzaamheden  vervul je ook, in  samenwerking  met collega's, een rol in de vertaling van evaluaties bij inzet en oefening en begeleiding  van kennissessies. 

 

Dit ga je doen 

 • Samen met netwerkpartners uitvoeren van een impactanalyse  bij diverse (nieuwe)  Je vervult hierin een rol als regisseur/projectleider  en bent bedreven in het opbouwen en onderhouden van netwerkrelaties;        
 • Ontwerpen en actualiseren van plannen en procedures  ten behoeve van de crisisorganisatie;     
 • Regie op implementatie zoals invoering in (nieuwe) digitale systemen en communicatie  naar betrokkenen;            
 • Samen met je collega’s van vakbekwaamheid  zorgen voor de kennisoverdracht  over, en beoefening van, deze planvorming; 
 • Deelname aan evaluaties van inzet en oefening, en het vervolgens verwerken  van leerpunten in bestaande plannen of procedures; 
 • Adviseren over (ontwikkelingen binnen) het vakgebied  

 

Dit ben jij 

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding;
 • Bij voorkeur ervaring in crisisbeheersing of een vergelijkbaar vakgebied in relatie tot crisisbeheersingsplannen, -processen en -methodes; 
 • Bij voorkeur ervaring met het leiden van projecten;
 • Analytisch, overtuigingskracht, flexibel en stressbestendig; 
 • We verwachten dat je (op termijn) een operationele functie vervult in onze crisisorganisatie.

 

Dit bieden wij 

 • Het bruto maandsalaris is gebaseerd op opleiding en ervaring en bedraagt maximaal €5.356,- (functieschaal  10, specialist  C) op basis van 36 uur per week; 
 • Een aanstelling voor één jaar, met uitzicht op een vast dienstverband;
 • Een gezonde werk- en privébalans met de mogelijkheid om thuis te werken;
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 18,63% boven op je salaris dat je naar eigen wens kunt inzetten voor onder meer het (ver-)kopen van verlof, sportkosten  of fietsregeling. 

 

Informatie 

Voor meer informatie kun je terecht bij Remco Duerink, Teamleider  Crisisbeheersing,  06-54373102 of Marc Nagelkerke, Specialist  Crisisbeheersing Operationele  Voorbereiding, 06-53892267. 

Enthousiast? 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil je een steentje  bijdragen aan de veiligheid van de Zeeuwse  samenleving?  Stuur  dan je motivatie  en CV uiterlijk 1 september  2024 aan Veiligheidsregio  Zeeland,  t.a.v. afdeling HRM via vacatures@vrzeeland.nl. Gesprekken  worden naar verwachting gepland in de eerste  en tweede week van september. 

Voor indiensttreding wordt altijd een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd. Een assessment  kan  deel uitmaken van de selectieprocedure.  Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang in de procedure. 

 

 

 

 

 

Reageren?
Stuur ons je CV met motivatie via onderstaande solliciteer-button.