Tijdelijk: uitzicht op vast

Financieel Adviseur

Middelburg, Walcheren

Functieomschrijving

De Provincie Zeeland staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Het Rijk kent de provincies namelijk steeds meer taken toe. Denk aan vraagstukken rondom het landelijk gebied, water, klimaat en leefbaarheid. De financiële armslag van de Provincie Zeeland neemt daardoor ook flink toe. Meer rijksmiddelen voor de uitvoering van deze taken, zoals bijvoorbeeld via regiodeals, maar ook het grote dividend dat we vanuit ZEH (‘PZEM’) verwachten, maakt dat we deze vraagstukken gedegen kunnen gaan uitvoeren. Daarnaast vraagt de buitenwereld ook steeds meer van de Provincie Zeeland. Wetgeving wordt complexer, maar er ligt ook steeds meer nadruk op verantwoording en transparantie. Vergaande digitalisering en opkomst van social media maakt ook dat besluitvorming sneller gaat en moet.

Deze ontwikkelingen vragen ook gedegen financieel advies. Financieel advies aan zowel het management, directie en provinciaal bestuur over de wijze waarop we de middelen inzetten. We zijn daarom op zoek naar een:

Financieel Adviseur (36 uur)
(Schaal 11)

Je zorgt dat de adviezen die je uitbrengt gebaseerd zijn op betrouwbare (financiële) informatie en je hebt daarbij ook oog voor zaken als rechtmatigheid, doelmatigheid en een snelle en correcte uitvoering van besluiten door Gedeputeerde Staten (GS).

De financieel adviseur is werkzaam binnen het team financieel advies van de afdeling financiën. De afdeling wordt aangestuurd door de afdelingsmanager, waarbij de teamcoördinator financieel advies onderdeel uitmaakt van de hulpstructuur in de aansturing van de afdeling. De financieel adviseur wordt voor de dagelijkse gang van zaken aangestuurd door de teamcoördinator, die daarmee ook het eerste aanspreekpunt voor de financieel adviseur is.

Wat ga je doen?

De financieel adviseur is de inhoudelijk specialist voor financiële vraagstukken en advies aan management, directie en bestuur. Meer specifiek:

  • is de financieel adviseur het eerste en vaste aanspreekpunt voor een aantal afdelings- en programmamanagers voor financiële vraagstukken en adviezen. In voorkomende gevallen ondersteunt de adviseur de manager in gesprekken bij directie en/of de gedeputeerde met betrekking tot deze vraagstukken;
  • beoordeelt de financieel adviseur financiële (project)voorstellen, verzorgt en bewaakt dat de financiële adviezen (in GS-nota) juist en transparant verwoord zijn, maar ook passend zijn binnen de financiële meerjarenbegroting;
  • levert de financieel adviseur een bijdrage aan de P&C-cyclus, onder andere in de totstandkoming van de begroting en jaarstukken, maar ook ten aanzien van de voor- en najaarsnota. De financieel adviseur neemt deel aan de kwartaalgesprekken tussen de directeur en manager (zogenaamde opdrachtgever-opdrachtnemersgesprek);
  • levert de financieel adviseur een belangrijke bijdrage in de periodieke budgetrondes, waarin de meerjarenbegroting – onder andere via voor- en najaarsnota – wordt bijgesteld;
  • participeert de financieel adviseur in projectteams die werken aan grotere project- of investeringsvoorstellen, of aan de uitvoering daarvan. De financieel adviseur voorziet het project van financieel advies, en bewaakt daarbij tevens de financiële kaders.

Als financieel adviseur werk je in een bestuurlijke organisatie. Een organisatie die veelvuldig in beweging is en waarin politieke belangen en maatschappelijke thema’s ook bepalend zijn voor de strategische agenda van de organisatie. Je hebt bestuurlijke sensitiviteit en bent in staat om binnen deze dynamiek tijdig jouw adviezen te kunnen uitbrengen, passend binnen wet- en regelgeving.

Daarbij:

  • sta je in nauw contact met ‘jouw’ managers. Je hebt oog voor ontwikkelingen die spelen binnen hun werkveld en bent proactief in het geven van (financiële) adviezen om die ontwikkelingen verder te brengen. In die rol opereer je als financieel business partner: jij bent de financiële vraagbaak voor de manager en hebt een belangrijke primaire en proactieve rol om die vragen verder te brengen, zonder de verantwoordelijkheden van die manager over te nemen;
  • werk je nauw samen met de collega’s binnen het team financieel advies. Met hen bespreek je grotere vraagstukken om met elkaar een consistente en gedegen advieslijn te bewaken;
  • stem je regelmatig af met de teamcoördinator financieel advies, teneinde hem te ondersteunen om organisatie breed de financiële ontwikkelingen te kunnen blijven volgen en gezamenlijk prioriteiten te kunnen stellen. Complexe vraagstukken leg je, voorzien van een advies, voor aan de teamcoördinator om gezamenlijk tot een besluit te komen;
  • indien nodig stem je af met collega’s van andere teams, zoals financieel beheer, subsidies, inkoop, juridische zaken of control, om tot een afgewogen en eenduidig advies te komen;
  • heb je oog voor het bestuurlijke doel dat met het project- en uitvoeringsplan wordt nagestreefd. De daaraan gerelateerde GS-beslisnota(‘s) toets je op financiële consequenties op basis van financiële richtlijnen zoals het BBV, de financiële verordening en de regeling budgetbeheer. Je waarborgt dat in die stukken nadrukkelijk wordt gewezen op afwijkingen, precedentwerking en risico's. Daarbij kom je ook met adviezen om binnen die richtlijnen tot (alternatieve) oplossing te komen om het bestuurlijke doel mogelijk te maken.

Wie zoeken we?

Uiteraard heeft de financieel adviseur kennis van of affiniteit met overheidsfinanciën en beschikt bij voorkeur ook over boekhoudkundige kennis. Je bent analytisch, kritisch en hebt een proactieve houding. Als financieel adviseur ben je in staat om vraagstukken te vertalen naar financiële consequenties en binnen wet- en regelgeving hier ook oplossingen voor te vinden. Dat doe je op een bestuurlijk sensitieve wijze, waarin je hoofd van bijzaken weet te onderscheiden.

Je bent een stevige gesprekspartner. Je durft in overleggen door te vragen om vraagstukken te doorgronden, maar ook durf je jouw mening en inbreng te geven. Jouw adviesvaardigheden zijn daarin een belangrijke steun. Daarin omarm je het principe van business partner: je bent proactief en initiatiefrijk in contacten met collega’s en de organisatie om vraagstukken tot een oplossing te brengen. Dat doe je op een verbindende wijze, je bent benaderbaar en zichtbaar, waarbij je adequaat reageert op verzoeken tot verstrekken van informatie of ondersteuning. Je hebt gevoel voor eventuele tegenstrijdige belangen en zoekt daarbinnen naar oplossingen. Je volgt actief interne en externe ontwikkelingen voor de werkvelden die je adviseert. Je bent bereid je verder te ontwikkelen en eventuele trainingen daartoe te volgen. Je hebt affiniteit met financiële systemen, het werken met Excel kent geen verrassingen voor je.

Je hebt WO werk- en denkniveau, tenminste op basis van een afgeronde relevante HBO opleiding, bij voorkeur aangevuld met enkele jaren werkervaring op het terrein van overheidsfinanciën.

Wat bieden we jou aan?

Een baan waarin jij een verschil maakt voor de Provincie Zeeland.

Naast ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, bieden we je een baan aan van 32-36 uur per week.

Je kan rekenen op een brutosalaris tussen € 3.935 en € 5.564 (schaal 11) afhankelijk van jouw ervaring en kennis bij een fulltime dienstverband van 36 uur. Daarbovenop bieden we je goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget (IKB) van 22,37 % van je jaarsalaris en een Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid van € 5.000.

Na een arbeidsovereenkomst van 1 jaar bekijken we samen of we dit omzetten naar onbepaalde tijd.

Je dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Hoe solliciteren?

Interesse? Klik hieronder op de knop ‘Solliciteren’, vul jouw gegevens in, voeg jouw CV toe en noteer waarom jij geschikt bent voor deze rol.  Je kunt op deze vacature reageren tot 1 mei 2024.

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 7 mei 2024.

Vragen over de inhoud? Julian Verhage, Afdelingsmanager Financiën beantwoordt ze graag,  T: 06 5041 9106, E: jjp.verhage@zeeland.nl

Indien we je beter willen leren kennen, nemen we contact met je op. Indien je niet in aanmerking komt, brengen we jou tijdig op de hoogte. Hoe dan ook ontvang je een antwoord op jouw sollicitatie. Je kan erop rekenen dat we elk ontvangen CV en motivatiebrief doornemen en enkel beoordelen volgens de functie-vereisten.

Vragen over de selectieprocedure? Dan kan je terecht bij de corporate recruiter Reinier Wondergem via recruitment@zeeland.nl of T: 06-5041 9104. 

Over Provincie Zeeland

Het beste voor Zeeland en de Zeeuwen. Daar zetten we ons elke dag voor in. Zo werken we aan wettelijke taken en helpen we samen met anderen maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Dat doen we met ruim 700 collega’s met elk hun eigen talent of specialisme. Van kantonniers tot medewerkers informatieveiligheid, van juristen tot beleidsadviseurs.

We bieden een werkomgeving waar iedereen zich welkom voelt. Een omgeving waar we onze ervaring, kennis, talenten, ideeën, cultuur en achtergronden met elkaar delen.

Zin om bij ons te komen werken? Dan krijg je alle ruimte om goed te zijn in je vak en je verder te ontwikkelen. Zodat jij je talenten kan inzetten voor Zeeland. Een trots en stoer gebied, gescheiden door diepe zeearmen en verbonden door dijken, dammen en Deltawerken. Een gebied met volop mogelijkheden om te pionieren. Tot snel!