Tijdelijk: uitzicht op vast

Organisatieadviseur

Middelburg, Walcheren

Functieomschrijving

Ben jij sterk in het begeleiden van organisatieontwikkeling en beweeg je graag op het snijvlak van organisatiekunde en veranderkunde? De Provincie Zeeland is op zoek naar een:

Organisatieadviseur (36 uur)
(Schaal 12)

De titel, Met Zeeland, voor Zeeland! zet de ambitieuze toon waarop ons nieuwe college wil omgaan met de Zeeuwse maatschappelijke opgaven en de grote landelijke vraagstukken rond natuur, stikstof, woningbouw en de energietransitie. Dichtbij voor de inwoners, door tastbare resultaten te leveren. Maar ook door anders om te gaan met stikstof en gebiedsgericht samenhangende plannen te maken.

De maatschappelijke ambitie vertaalt zich naar toenemende behoefte aan integraliteit in de werkwijze van de provinciale organisatie. Onze organisatie en ons personeelsbestand zijn de afgelopen jaren volop in ontwikkeling geweest en zullen dat ook blijven. We zien daarbij dat het belangrijk is een ontwikkeling in te zetten naar meer focus op integrale en gebiedsgerichte uitvoering. Projectmatig werken in de uitvoering krijgt een meer nadrukkelijke plek in ons organisatiemodel en onze werkprincipes, bijvoorbeeld gericht op de uitvoering van het Zeeuwse Gebiedsplan en de grote vervangings- en renovatieopgave voor onze infrastructuur. Dat vraagt reflectie, actie op onze werkwijzen en hoe we daar qua samenwerking invulling aan geven.

Er zijn het afgelopen half jaar al diverse onderzoeken, aanbevelingen en acties opgestart/gedaan gericht op bovengenoemde doorontwikkeling van de organisatie. Zoals de adviezen uit de strategische directieagenda waarvan de doorontwikkeling van bedrijfsvoering een onderdeel uitmaakt, de lopende evaluatie van het sturingsconcept en het kwartiermaken op het programmabureau Zeeuws Gebiedsplan. Om alle ontwikkelingen in samenhang op te maken en samen met de organisatie hierop meters te maken wordt op korte termijn een organisatie-agenda opgesteld. De acties krijgen een logische ordening en worden voorzien van een planning. Een begeleidingsteam bestaande uit diverse collega’s vormt de smeerolie voor de uitvoering. 

Voor de gewenste doorontwikkeling van de organisatie is er behoefte aan meer innovatie, organisatie- en veranderkundige inzet en daadkracht om deze transitie vorm te geven. Daarom zijn we op zoek naar een organisatieadviseur die bij het begeleiden van veranderingen voldoende oog heeft voor de zowel de organisatorische- als de menselijke kant (houding en gedrag).

Wat ga je doen?

Veranderingen op en vervolgens van papier naar werkelijkheid krijgen is waar jij enthousiast van wordt!

 • Je bent adviseur voor de directie en het management voor complexe vraagstukken op het gebied van organisatieverandering en -ontwikkeling. Met oog voor de harde én vooral ook zachte kant van verandertrajecten. Je doet onderzoek naar organisatorische vraagstukken, optimalisatie van bedrijfsprocessen en analyseert deze om tot concrete verbetervoorstellen te komen voor de directie en/of het management. Hierbij ontwikkel je veranderstrategieën en –aanpakken;
 • Je bent vanuit team P&O adviseur en aanspreekpunt op de (nog te ontwikkelen) concernagenda gericht op doorontwikkeling van de provinciale organisatie. Je adviseert over en begeleidt de bijbehorende implementatie (inclusief communicatie), monitort de voortgang, adviseert over eventuele bijstellingen aan directie en management en legt doorlopend de verbinding tussen de organisatieontwikkeling en de dagelijkse praktijk met concrete verander- en ontwikkelactiviteiten;
 • Je voert zelf ook een deel van de opdrachten uit de organisatieagenda uit gericht op complexe organisatievraagstukken zoals bijvoorbeeld het bijstellen van de missie, visie en kernwaarden. Het in beweging krijgen van cultuurontwikkeling en de doorontwikkeling van leiderschap binnen de organisatie is onderdeel van je werk;
 • Je stelt als belangrijke eerste opdracht een strategisch advies op m.b.t. bedrijfsvoering n.a.v. de strategische-directieagenda. Centraal bij het onderzoek staat of de bedrijfsvoeringseenheden samen continuïteit en efficiency borgen op de autonome taken en gezien worden als een innovatieve, efficiënte, hoogwaardige en duurzame businesspartner van het primaire proces. Daar ligt echter ook een spanningsveld. In haar rol heeft bedrijfsvoering even zozeer namelijk de rol toe te zien op en te adviseren over handelen conform wet- en regelgeving en beheersbaarheid;
 • Je vertaalt de organisatorische consequenties in heldere plannen en je begeleidt de besluitvorming en realisatie daarvan. Hiervoor stem je tevens af met de ondernemingsraad;
 • Je hebt samen met de HR businesspartners en beleidsadviseurs, vanuit team P&O, een voortrekkersrol in het realiseren van de toekomstbestendige en lerende organisatie in de praktijk.

Hoe ga je dit doen?

Je gaat deel uitmaken van de unit P&O, een team met een prettige sfeer, dat op elkaar vertrouwt en waarin we samen met de organisatie noodzakelijke ontwikkelingen realiseren zodat onze collega’s een topprestatie kunnen leveren. We hebben een mooie en uitdagende opdrachtenportefeuille (wendbaar werken, strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid, aansprekend werkgeverschap) en we werken in een dynamische organisatie met groot maatschappelijk belang.

Jij bent de aanvulling op ons team, die werkzaam is op het vlak van organisatiekunde en veranderkunde. Je werkt daarbij nauw samen met de HR businesspartners en je netwerk bestrijkt de gehele organisatie. En uiteraard ook (daar)buiten, want publieke samenwerking is belangrijk en wordt dat steeds meer.

De opdracht “strategisch advies Bedrijfsvoering” voer je uit met een projectgroep bestaande uit leden van de Bedrijfsvoeringsafdelingen en collega’s uit het dynamische deel van de organisatie.
Startpunt van het onderzoek is:

 • Stel vast welk staand beleid en uitvoering aanwezig is en onderzoek of we als provincie dit ook daadwerkelijk naleven, erop sturen en evalueren en stel ook vast wat er mist;
 • Beschrijf de processen, ook vanuit het perspectief van een zgn. klantreis, en kijk in hoeverre de vraag-antwoord principes gevolgd worden en bezie maatwerk versus standaardisatie; 
 • Onderzoek het samenwerkingsmodel en denk daarbij aan: Integraal werken, naar gezamenlijk verantwoordelijkheid en afgesproken doel.

Je bent kartrekker van dit project en start met de door jou op te richten projectgroep een onderzoek binnen de Provincie Zeeland en komt met een advies en een implementatieplan.  

Wie zoeken wij?

Je bent een ervaren organisatieadviseur. Je hebt een duidelijke visie op organisatieontwikkeling, werkwijzen en interventies. Je hebt een aanstekelijke drive, bent creatief, vernieuwend, verbindend, ondernemend, maar durft ook rigoureus en kritisch te zijn, op een authentieke wijze. Hierbij beschik je over strategisch denkvermogen, overtuigingskracht en ben je analytisch sterk. Je voelt je thuis in het faciliteren van of werken met groepen. Je bent een teamspeler, communicatief sterk en een sparringpartner die op alle niveaus van de organisatie kan samenwerken. Je geeft tussentijdse updates en waar nodig gevraagd en ongevraagd advies. Jij kijkt naar de stip op de horizon en bepaalt aan de hand daarvan wat er gedaan moet worden om onze doelen te behalen. Je organiseert draagvlak en weet ook daadwerkelijk mensen in beweging te krijgen en resultaten te behalen. 

Daarnaast beschik je over:

 • WO werk- en denkniveau en een afgeronde HBO+ of WO opleiding in een gerelateerd vakgebied (bestuurskunde, bedrijfskunde, organisatiekunde, verandermanagement e.d.);
 • je hebt relevante werkervaring binnen de overheid en/of de consultancy sector en hebt vaker een stevige rol gehad bij organisatieveranderingen;
 • specifieke ervaring met vraagstukken op het gebied van organisatieontwerp, bedrijfsvoering en governance is een pre;
 • dat geldt tevens voor ervaring op het gebied van opgavegericht werken, gebiedsgericht werken en transities.

Deze vacature staat open voor iedereen (m/v/x) die zich hierin herkent.

Wat bieden we jou aan?

Een baan waarin jij een verschil maakt voor de Provincie Zeeland.

Naast ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, bieden we je een baan aan van 36 uur per week (1 fte).

Je kan rekenen op een brutosalaris tussen € 4.466 en € 6.323 (schaal 12) afhankelijk van jouw ervaring en kennis bij een fulltime dienstverband van 36 uur. Daarbovenop bieden we je goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget (IKB), een Persoonlijk Ontwikkelbudget, etc.

Je krijgt in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij goed functioneren en wederzijdse overeenstemming zetten we dit om naar een contract van onbepaalde duur.

Je dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Hoe solliciteren?

Interesse? Klik hieronder op de knop ‘Solliciteren’, vul jouw gegevens in, voeg jouw CV toe en motiveer waarom jij geschikt bent voor deze rol. Reageren kan tot en met 28 september 2023.

Vragen over de inhoud? Renate Jobse, Afdelingsmanager POJZ,  beantwoordt ze graag. T: 06 5548 4442, E: rb.jobse@zeeland.nl

Indien we je beter willen leren kennen, nemen we contact met je op. Indien je niet in aanmerking komt, brengen we jou tijdig op de hoogte. Hoe dan ook ontvang je een antwoord op jouw sollicitatie.

Je kan erop rekenen dat we elk ontvangen CV en motivatiebrief doornemen en enkel beoordelen volgens de functie-vereisten.

Gesprekken vinden plaats op 4 oktober 2023.

Vragen over de selectieprocedure? Dan kan je terecht bij de corporate recruiter Reinier Wondergem via recruitment@zeeland.nl of T: 06-5041 9104. 

Over Provincie Zeeland

Het beste voor Zeeland en de Zeeuwen. Daar zetten we ons elke dag voor in. Zo werken we aan wettelijke taken en helpen we samen met anderen maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Dat doen we met ruim 700 collega’s met elk hun eigen talent of specialisme. Van kantonniers tot medewerkers informatieveiligheid, van juristen tot beleidsadviseurs.

We bieden een werkomgeving waar iedereen zich welkom voelt. Een omgeving waar we onze ervaring, kennis, talenten, ideeën, cultuur en achtergronden met elkaar delen.

Zin om bij ons te komen werken? Dan krijg je alle ruimte om goed te zijn in je vak en je verder te ontwikkelen. Zodat jij je talenten kan inzetten voor Zeeland. Een trots en stoer gebied, gescheiden door diepe zeearmen en verbonden door dijken, dammen en Deltawerken. Een gebied met volop mogelijkheden om te pionieren. Tot snel!

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.