Vast

Statenadviseur Informatiemanagement

Middelburg, Walcheren

Functieomschrijving

Wil jij een doorslaggevende rol spelen in de doorontwikkeling van onze digitale informatiehuishouding en samen bouwen aan een open overheid? Dan gaan we graag met jou in gesprek! We zijn op zoek naar een strategisch en pragmatisch

Statenadviseur informatiemanagement (32-36 uur)
(Schaal 12)

Een adviseur (m/v/x) met ruime ervaring in (strategische) advisering en projectleiding op het gebied van proces- en informatiemanagement, bij voorkeur opgedaan in een sterk politiek georiënteerde omgeving.

Werken bij de Statengriffie

De Statengriffie bij de Provincie Zeeland heeft een belangrijke rol in het reilen en zeilen rondom Provinciale Staten. Lees meer informatie over de Statengriffie op onze website Statengriffie | Provincie Zeeland

Onze veranderende werkwijzen

Het werkveld van Provinciale Staten en de Staten(leden) verandert als gevolg van maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen. Te denken valt aan de groeiende hoeveelheid informatie die Statenleden ontvangen, de decentralisaties en transities, de toenemende complexiteit van geld- en financieringsstromen en de toename van samenwerkingsverbanden. De Statengriffie speelt hierop in met een doorontwikkeling van haar twee kerntaken: (strategische) advisering en (digitale) dienstverlening. Wij werken aan het toekomstbestendig organiseren van besluitvormingsprocessen rondom maatschappelijke strategische (transitie)opgaven en de integrale digitale ontsluiting van informatie, opslag/beheer en archivering.

Jouw bijdrage als statenadviseur

In je rol van statenadviseur heb je de komende periode als projectleider een vooraanstaande rol in het realiseren van de integrale digitale informatieontsluiting. Daartoe behoort ook het digitale beheer en de archivering van de besluitvormingsprocessen en procedures in de verschillende systemen. De informatie wordt daarmee, voor zowel de Statengriffie zelf als voor de andere gebruikers ervan, duurzaam toepasbaar en toegankelijk gemaakt.

Taken die tot je werkpakket behoren zijn onder andere:

Strategische, tactische en operationele advisering en doorwerking in de uitvoering

 • Je bent adviseur van de Statengriffier en de (39 leden van) Provinciale Staten en de (leden van) Statencommissie(s) op strategisch, tactisch en operationeel niveau in een verscheidenheid van complexe werkvelden waarbij jouw bestuursrechtelijke en digitale administratieve organisatie,  informatieontsluiting, - beheer en - archief kennis van toegevoegde waarde is.
 • Je geeft advies over het integraal digitaal ontsluiten, beheren en archiveren van interne en externe informatiestromen om het vergader- en besluitvormingsproces van Provinciale Staten en de Statencommissies optimaal te laten verlopen.
 • Je ziet  toe op de doorwerking  van ter zake doende besluitvormingsprocessen rondom (strategische) opgaven en (grote) projecten in de administratieve organisatie en zorgt ervoor dat de uitvoering van de integrale digitale ontsluiting van informatie, opslag/beheer en archivering  tot stand komt.

Projectleidersrol doorontwikkeling duurzaam digitale informatiehuishouding  

 • Je treedt op als projectleider in een dynamisch politiek bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld en stelt vanuit deze rol (een) plan(nen) van aanpak op met (deel) projecten en acties om de veranderopgave ‘integrale digitale ontsluiting van informatie, opslag/beheer en archivering’ te bewerkstelligen.
 • Je bewaakt de integraliteit tussen de verschillende (deel)projecten en volgt en vernieuwt hierbij de beleidslijnen, spelregels en procedures die we binnen de Statengriffie met elkaar hebben afgesproken.
 • Je steekt ook zelf flink de handen uit de mouwen om de (deel)projecten en acties tot stand te brengen en rapporteert over de voortgang en realisatie aan de Statengriffier.

Met wie je werkt

Je werkt als statenadviseur/projectleider onder leiding van de Statengriffier voor de leden van Provinciale Staten en Statencommissies. Je komt terecht in een actief team met collega’s van de Statengriffie dat werkt volgens (veranderende) beleidslijnen, regels en procedures. Binnen het team ben jij de informatie-, opslag/beheer- en archiefdeskundige, maar we springen gemakkelijk in waar nodig.

De politiek-bestuurlijke dynamiek rondom maatschappelijke strategische (transitie)opgaven en de veranderende werkwijzen van de Statengriffie zorgen voor veel afwisseling in het werkgebied. Dit geeft je volop kansen op inhoud en functie.

Naast de samenwerking met je directe collega’s heb je contact met de leden van Provinciale Staten en Statencommissies, maar ook met Gedeputeerden, medewerkers uit de ambtelijke organisatie en externe partijen.

Wie we zoeken

Je hebt ervaring met advisering en projectleiding in het vakgebied 

 • Je beschikt over een relevante voltooide HBO of WO opleiding, bij voorkeur op het gebied van informatiemanagement of documentaire informatiewetenschap.
 • Je hebt kennis van het openbaar (decentraal) bestuur en de toepassing van relevante wet- en regelgeving (waaronder Provinciewet, Wet Open Overheid,  Archiefwet,  Algemene Verordening Gegevensbeheer) en ter zake doende bestuurlijke vernieuwingen bij de overheid.
 • Je bent een ervaren adviseur en projectleider met aantoonbare projectmatig behaalde resultaten op het gebied van informatiemanagement en/of documentaire informatiewetenschap in een overheidsomgeving.
 • Je weet welke ontwikkelingen er op dit gebied zijn en je kunt je kennis inzetten om de (projectmatige) coördinatie, monitoring, realisatie en evaluatie van processen te verbeteren en digitale ontsluiting, opslag/beheer en archivering van informatiestromen te optimaliseren.
 • Omdat je gewend bent om met vergader-, zaak- en documentmanagement-systemen en procesapplicaties te werken (bijvoorbeeld iBabs, Corsa, Adobe, Zaaksysteem) maak je je nieuwe processen/systemen snel eigen en lukt het je vernieuwingen door te voeren.
 • Je hebt een uitstekend gevoel voor verhoudingen en de (mogelijke) belangen die spelen. Je houdt je vak bij, volgt de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en bent op die manier niet alleen in organisatie, maar ook op proces en inhoud een waardevolle statenadviseur en projectleider.

Je hebt organiserend vermogen en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen

 • Je begrijpt dat het essentieel is dat de informatiehuishouding en administratieve organisatie rondom de besluitvormingsprocessen vlekkeloos en soepel verloopt.
 • Hiervoor gebruik je jouw klantgerichtheid, organisatiesensitiviteit en inlevingsvermogen en kan je je verplaatsen in de positie van volksvertegenwoordiger en hebt een goed ontwikkelde antenne voor politiek bestuurlijke verhoudingen en (tegengestelde) belangen die daarin spelen.

Je bent onafhankelijk, verbindend en resultaatgericht

 • Je kunt gelet op eerdere/andere werkzaamheden, door een ieder als voldoende onpartijdig en onafhankelijk worden gezien.
 • Je gaat nauwkeuring en analytisch te werk en bent resultaatgericht. Door je heldere communicatie en het feit dat je snel kunt schakelen tussen werkzaamheden en prioriteiten weet te stellen maken van jou een goede statenadviseur en projectleider informatisering
 • Je hebt grote betrokkenheid bij de provincie Zeeland en bent bekend met de maatschappelijk opgaven van onze provincie.
 • Je contacten binnen en buiten de organisatie zijn divers en je onderhoudt een relevant relatienetwerk.

Een dynamische omgeving vraagt flexibele inzet

 • Flexibiliteit, servicegerichtheid, verantwoordelijkheidsbesef, geen 9 tot 5 mentaliteit, assertiviteit, initiatief nemen, organisatietalent en nauwkeurigheid zijn andere belangrijke eigenschappen om deze functie succesvol te kunnen vervullen.
 • Je werkdagen stem je af op de (vergader)kalender van Provinciale Staten. Vrijdag is vaste vergaderdag. Daarnaast ben je bereid om (waar nodig) ook in de avonduren te werken.

Wat bieden we jou aan?

Een baan waarin jij een verschil maakt voor Provinciale Staten van Zeeland. Naast ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, bieden we je een dienstverband aan van 32 - 36 uur per week (0,8 – 1,0 fte). Jouw standplaats is Middelburg.

De arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk aangegaan voor een jaar en wordt bij goed functioneren omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Je kan rekenen op een brutosalaris tussen € 4.466 en € 6.323 (schaal 12, op basis van 1,00 fte per 1 januari 2023) afhankelijk van jouw ervaring en kennis bij een fulltime dienstverband van 36 uur. Daarbovenop bieden we je goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget (IKB) van 22,37%  aanvullend op je bruto salaris en goede opleidingsmogelijkheden.

Het inwinnen van referenties, een selectie en/of ontwikkelassessment en het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maken onderdeel uit van de procedure. Mogelijk behoort daartoe ook de uitvoering van een integriteitsscan.

Hoe solliciteren?

Interesse? Klik hieronder op de knop ‘Solliciteren’, vul jouw gegevens in, voeg jouw CV toe en motiveer waarom jij geschikt bent voor deze rol.

Reageren kan t/m 31 december 2022

Vragen over de inhoud? Statengriffier Flora van Houwelingen, E: fj.v.houwelingen@zeeland.nl beantwoordt ze graag.

Je kunt erop rekenen dat we elk ontvangen CV en motivatiebrief doornemen en beoordelen volgens de functie-vereisten. Indien we je beter willen leren kennen, nemen we contact met je op. Indien je niet in aanmerking komt, brengen we jou tijdig op de hoogte. Hoe dan ook ontvang je een antwoord op jouw sollicitatie.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Corporate Recruiter Reinier Wondergem gaat graag met je in gesprek: T: 06 5041 9104