Vast dienstverband

Civiel technicus sluizen, bruggen, vaarwegen

Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen

Nederland kent tal van bruggen, sluizen, waterkeringen en tunnels. De beslissingen die we als Rijkswaterstaat over deze objecten nemen, hebben impact op het functioneren van onze gehele infrastructuur. Als civiel technicus draag je bij aan het beheer, het gebruik en de ontwikkeling van de infrastructurele objecten en netwerken binnen ons organisatieonderdeel Zee en Delta.

Ontwikkelingen, kansen en risico’s op het gebied van assetmanagement? Jij herkent ze niet alleen, maar komt ook met goed doordachte adviezen. Voor het onderhoud van vaarwegen, het sluizencomplex te Terneuzen en de bruggen over het Kanaal Gent Terneuzen werk je planmatig aan het in beeld brengen van de onderhoudsbehoefte. Hierbij focus je vooral op de civieltechnische aspecten.

Je brengt kennis in over assetmanagement, optimaal beheer en risicoanalyses. Zo zorg je voor een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van de objecten, projecten en beheertaken. Je stelt werkomschrijvingen op en inventariseert, ordent en analyseert inspectiegegevens. Ook ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van instandhoudingsplannen.

Waar het gaat om de civieltechnische aspecten stel je duidelijke klanteisen. Je verzorgt hierbij onder meer kostenramingen en werkinstructies voor de bij ons in beheer zijnde objecten. Het spreekt voor zich dat jouw kostenramingen realistisch zijn en passen bij de vastgestelde kaders en eisen. Je gaat om tafel met de uitvoerende diensten van Rijkswaterstaat — zoals Grote Projecten en Onderhoud en Programma’s, Projecten en Onderhoud — en zorgt daarbij voor een probleemloze overdracht van de klanteisenspecificaties. Zo leg je een stevige basis voor het geplande onderhoud.