Vast dienstverband

Elektrotechnicus Oosterscheldekering

Vrouwenpolder, Walcheren

Vlot en veilig van A naar B kunnen. Dat lukt alleen via een sterke en veilige infrastructuur. Als elektrotechnicus / industrieel automatiseringsadviseur draag je hieraan bij door ons land te beschermen tegen overstromingen en te zorgen voor voldoende en schoon water. Je werkt voornamelijk aan het beheer en onderhoud van een van de belangrijkste stormvloedkeringen van Nederland: de Oosterscheldekering. Je bewaakt de actuele toestand van de installaties van de objecten binnen de Oosterscheldekering: de Roompotsluis, de Brouwersdam en de Veersedam. Dankzij jou werken wij volgens de vastgestelde normen en procedures. Denk hierbij aan de afhandeltijd van storingen, preventief onderhoud en nieuwe werkaanvragen. Je bereidt het monitoringsoverleg voor, ontwikkelt inhoudelijke werkprocessen en draagt bij aan de doorvertaling hiervan in ons Data- en informatiemanagementsysteem BMS+. Daarnaast lever je de nodige input voor de faalkansrapportages van de Oosterscheldekering. Als functioneel beheerder van het BMS+ voer je diverse verbeteringen en aanpassingen in de functionaliteiten uit. Is er sprake van afwijkingen? Dan signaleer je ze tijdig en kom je met oplossingen. Ook draag je bij aan onze toekomstvisie op elektrotechnisch en industrieel automatiseringsgebied.