Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Afdelingsmanager POJZ

Middelburg, Walcheren

Organisatie: De Provincie Zeeland, als je daar toch mag wonen en werken! De meeste zonuren, zee, strand en een prachtige natuur zijn bekend, maar er is veel meer dan dat. De Zeeuwse steden zijn klein maar fijn, hebben een flink winkelhart en er is opvallend veel cultuur en voorzieningen. Zo heeft bijna elke plaats een poppodium en een aantal leuke galeries. Er zijn veel festivals met een goede line-up en er zijn diverse mooie musea. Zeeland heeft 11 restaurants per 10 duizend inwoners. Acht daarvan delen samen 11 Michelinsterren. Tegenover al dat lekkere eten staat dat sporten goed gefaciliteerd wordt in Zeeland. Met je gezin naar Zeeland verhuizen? Er is een goed aanbod van kleinschalige en goed scorende scholen. Daarna lekker uitwaaien? Bos en strand zijn overal dichtbij. Kortom een veelzijdige provincie in een dynamische regio. Werken voor de provincie is uitdagend voor de ambtelijke organisatie, die zeer betrokken is bij de brede en ambitieuze bestuurlijke agenda. Deze agenda wordt steeds meer bepaald via opgavegericht werken in maatschappelijke opgaven. Dit houdt in dat we weten welke opgaven in Zeeland prioriteit hebben, samen met partners resultaten benoemen, het bestuur laten kiezen en dan concreet uitvoeren. Dat is waar we met onze organisatie naar toe willen en moeten en dat vraagt om aanpassingsvermogen, flexibiliteit en een andere manier van werken van de ambtelijke organisatie. Van buiten naar binnen denken en doen, vanuit concrete opgaves werken en meer samen met partners optrekken zijn kenmerkende eigenschappen. Werken aan concrete maatschappelijke resultaten in opgaven waarin ons bestuur voor de provincie een heldere rol en verantwoordelijkheid ziet. De leiding van de provinciale organisatie is in handen van de directie. De directie bestaat (nu nog) uit de provinciesecretaris/algemeen directeur, de directeur programmas en de directeur organisatie. Vanaf 2020 gaat de organisatie verder met een tweehoofdige directie. De organisatie bestaat daarnaast uit zes afdelingen, waaronder de afdeling POJZ. De afdelingen adviseren en ondersteunen bestuur en directie. Daarnaast werkt de Provincie Zeeland aan maatschappelijke vraagstukken. De afdelingen ondersteunen daar waar nodig de uitvoering van maatschappelijke opgaven. Functie: De afdeling Personeel, Omgeving en Juridische Zaken (POJZ) vervult een centraal coördinerende en adviserende rol op juridisch gebied, inkoop- en subsidiegebied en op het gebied van Personeel & Organisatie, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), milieu, natuur en relatiebeheer. De afdeling heeft ruim 70 medewerkers. In 2016 zijn de afdelingen P&O en JIS (Juridisch, Inkoop, Subsidies) samengevoegd tot een brede middelenafdeling. In 2018 zijn de taken op het gebied van VTH, milieu en relatiebeheer hieraan toegevoegd. Hierdoor is de reeds bestaande diversiteit in het takenpakket van de afdeling groter geworden. In verband met het vertrek van de huidige afdelingsmanager POJZ per 1 januari 2020, zijn wij nu alvast op zoek naar een nieuwe afdelingsmanager. Wij zoeken een ervaren afdelingsmanager POJZ die een bijdrage gaat leveren aan de doorontwikkeling van de afdeling cq. de provinciale organisatie. Iemand die zich integraal verantwoordelijk voelt voor/stuurt op het proces en het resultaat en een spilfunctie vervult tussen afdeling, directie en bestuur. Als afdelingsmanager POJZ geef je uiteraard leiding aan de afdeling. De afdeling is groot en kent veel diversiteit, maar kent ook een hoge mate van zelfredzaamheid. De werkeenheden bestaan uit professionals die hun vak goed verstaan en die elkaar opzoeken als dat nodig is. De meerwaarde van de nieuwe afdelingsmanager zit dan ook niet in zijn inhoudelijke kennis en ervaring die is binnen de afdeling ruimschoots voorhanden maar wel in het geven van energie en inspiratie en vooral in het netwerken, het signaleren van belangrijke politiek-bestuurlijke processen en aandachtspunten. Dit vergt affiniteit met bestuurlijke vraagstukken, politieke lenigheid maar ook daadkracht, besluitvaardigheid, rolvastheid en inspiratie. Tot slot weet je de bestuurlijke strategische agenda en strategie te vertalen in een meerjarig uitvoeringsprogramma voor POJZ met daarin afspraken over doelen, resultaten en een doelmatige uitvoering. Op die manier lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van het langetermijnbeleid en de beleidsscenarios van POJZ. Binnen het middenmanagement stel je jezelf stevig en verbindend op. Je levert een actieve bijdrage aan provinciebrede onderwerpen. Jij legt daarnaast de verbinding tussen besluiten van de directie en de praktijk binnen de afdeling POJZ. Functie eisen: Afgeronde academische opleiding en WO werk- en denkniveau. Ruime overheidservaring. Ruime ervaring als afdelingsmanager met verbindende leiderschapskwaliteiten en veranderkundige bagage. Affiniteit met HR-aspecten en/of juridische zaken is een pré. Mensen weten te inspireren om het beste uit zichzelf en elkaar te halen. Als leider vooral gericht op het sturen op het proces, uitgaande van zelforganisatie bij de ander. Uitstekende communicatieve eigenschappen. Omgevingsbewust en met een strategische visie op rol en positie van het middenbestuur. Senioriteit in bestuursadvisering, nadrukkelijke affiniteit met en kennis van politiek-bestuurlijke verhoudingen. Uitstekend netwerker. De afdelingsmanager POJZ van de Provincie Zeeland werkt graag samen zonder het daarbij over te nemen. Stevig, evenwichtig, toegankelijk, positief. Iemand met een feilloos gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen. Aanbod: Je kunt rekenen op een bedrijfscultuur die informeel, uitdagend en to the point is. Een boeiende klus in een dynamische organisatie met leuke collegas waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het betreft een voltijds functie voor 36 uren per week. Er geldt een proeftijd van één jaar; bij goed functioneren wordt het dienstverband omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd. De functie is gewaardeerd in schaal 14. Het daarbij horende maximum bruto jaarsalaris bedraagt 96.484, inclusief 21,82 IKB (Individueel Keuze Budget). De CAO Provincies is van toepassing op de arbeidsvoorwaarden. Inlichtingen: PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met mevrouw mr. Miriam Oosterwijk, senior consultant bij PublicSpirit. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente mevrouw Inge Kuipers. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033-445 9124. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl. Sollicitatie: Je sollicitatie kun je tot en met 8 mei 2019 indienen via de website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kun je klikken op direct solliciteren en een motivatiebrief en een cv indienen. Indien je sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie direct solliciteren onverhoopt niet werken, dan kun je je sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw mr. Miriam Oosterwijk, onder vermelding van vacaturenummer 6743. Bekijk PDF