Vast dienstverband

Informatie analist

Middelburg, Walcheren

De informatieanalisten zijn verantwoordelijk voor de advisering en borging van de ontwikkelingen rondom het informatiebeleid, e-dienstverlening, informatiearchitectuur, onderzoek en innovatie van ICT. Ze inventariseren en analyseren de waterschap brede informatiebehoefte in bedrijfsprocessen en signaleren knelpunten daarin. Ze hebben daarnaast een adviserende en toetsende rol bij ICT-projecten, geven ICT-advies bij procesaanpassingen of ontwikkelingen en dragen oplossingsrichtingen aan. Op basis van deze voorstellen zullen ICT-oplossingen gemaakt moeten kunnen worden. Periodiek worden de ICT-behoeften vanuit de afdelingen ten behoeve van onder andere ver-anderingen in de bedrijfsvoering, wet- en regelgeving, werkprocessen en ICT-ontwikkelingen, geïnventariseerd. Deze worden getoetst aan de vastgestelde kaders en beleid. Als informatie analist werk je samen met twee andere informatie analisten.