Tijdelijk, kans op vast dienstverband

Medewerker ondermijning/BIBOB

Middelburg, Walcheren

Als medewerker ondermijning/BIBOB draag je er o.a. zorg voor dat BIBOB wordt geïmplementeerd in de provinciale organisatie en ondersteun je de afdelingen in het gebruik van dit instrument. Je onder-steunt het onderzoek naar de integriteit van partijen die betrokken zijn bij aanbestedingen, vergun-ningaanvragen en subsidies aan de hand van diverse open (bijv. Kadaster, Kamer van Koophandel, internet) en gesloten bronnen (bijv. politie, justitie). Aan de hand van de verkregen gegevens schrijf je een advies aan de inhoudelijk verantwoordelijke. Bekijk PDF