Vast dienstverband

Beleidsmedewerker Verkeer

Gemeente Vlisisngen, Walcheren

Vlissingen wordt verkeerskundig gekarakteriseerd door haar ligging aan het begin van de A58, de aanwezigheid van 2 intercity stations en de strategische ligging aan het water. Dit maakt -naast de diverse ruimtelijke ambities (bijvoorbeeld de ontwikkeling van Kenniswerf en Scheldekwartier)- Vlissingen een uitdagende gemeente op het gebied van bereikbaarheid en (verkeers)veiligheid. Bekijk PDF