Vooraankondiging 'Week van de Ondermijning'

Van 18 juni tot en met 22 juni 2018 is de WEEK VAN DE ONDERMIJNING in de provincie Zeeland.

18 juni 2018

Aanvang : 13:00 uur
Eindtijd : 16:00 uur
Kosten : ---
Waar : ----

Het zal niemand ontgaan zijn dat ondermijning in de samenleving en in de politiek veel aandacht krijgt en dat het voorkomen daarvan steeds belangrijker wordt. Toenemende criminaliteit ondermijnt het politieke gezag, verslechtert de leefbaarheid en veiligheid en levert schade op voor ondernemers. Een onderwerp dat binnen Zeeland ook aandacht verdient en inmiddels prominent op de agenda staat van de verschillende overheden. Eén van de eerste stappen die we hierin moeten zetten is het op gang brengen van een bewustwordingsproces. Wat is ondermijning en hoe gaan we er mee om? In de WEEK VAN DE ONDERMIJNING gaan we hiermee aan de slag. De week start met een SYMPOSIUM op maandagmiddag 18 juni. 's Avonds is op een nog nader te bepalen locatie een bijeenkomst voor belangstellende inwoners uit de Provincie Zeeland. Op dinsdag t/m vrijdag is er een aantal werksessies voor collega's die bij de uitvoering van hun werk direct of indirect te maken kunnen krijgen met het risico van ondermijning. Voor het deelnemen aan de werksessies word je persoonlijk uitgenodigd. Verschillende handhavende instanties bereiden zich voor om in deze week extra controles uit te voeren die de ernst en noodzaak van het bewustwordingsproces kunnen benadrukken. Op het SYMPOSIUM zullen verschillende sprekers, w.o. Pieter Tops, ons meenemen in de wereld van de, (georganiseerde) criminaliteit, hoe openbaart het zich, hoe kun je daar als ambtenaar mee geconfronteerd worden, wat is ondermijning, hoe herken je het, hoe integer moet ik zelf zijn? Het SYMPOSIUM is bedoeld voor alle medewerkers van de provincie en collega's van andere overheidsdiensten. Reserveer 18 juni 's middags alvast in je agenda MEER INFORMATIE EN DE MOGELIJKHEID OM U AAN TE MELDEN VOLGEN


Terug naar overzicht